MENU

Verdeling van een gemeenschap van goederen

Als u niets regelt en geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen vóór of tijdens het huwelijk, dan is er sprake van de wettelijke gemeenschap van goederen. U kunt van het wettelijk stelsel afwijken door een alternatieve regeling te treffen in de vorm van huwelijkse voorwaarden.

Voor 1 januari 2018 gehuwd in gemeenschap van goederen?

Als u vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het uitgangspunt dat al uw bezittingen en schulden fifty-fifty moeten worden verdeeld.

Na 1 januari 2018 gehuwd in gemeenschap van goederen?

Bent u na 1 januari 2018 bent gehuwd, dan deelt u slechts de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt en de gezamenlijke bezittingen die u al voor het huwelijk had. De persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het trouwen heeft en de schenkingen en erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk blijven buiten de verdeling.

Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor u betekenen bij de verdeling van een gemeenschap van goederen?

Bij een scheiding worden de vermogensrechtelijke gevolgen van uw financiële doen en laten pas echt zichtbaar. Wanneer er sprake is van een eigen onderneming van een directeur-grootaandeelhouder, kan dit voor extra complicaties zorgen. Belangrijk is dat u zich zorgvuldig en op deskundige wijze laat begeleiden bij het ontvlechten van het huwelijks- en/of privévermogen, met inachtneming van onder meer ook de fiscaalrechtelijke aspecten. Wij hebben de specialisten in huis. 

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Gemeenschap van goederen, Stappenplan scheiding
© 2021 RWV