MENU

Tarieven

De hoofdsom van uw vordering wordt verhoogd met de overeengekomen, dan wel de wettelijke rente, en de overeengekomen of wettelijke hoogte van de incassokosten. Bij betaling door de debiteur wordt over het ontvangen bedrag een incassoprovisie naar de opdrachtgever berekend. Reeds van de debiteur ontvangen incassokosten worden in mindering gebracht op de incassoprovisie. Bij geen betaling geldt, voor wat betreft de incassoprovisie, de regel 'no cure no pay'. 

De kosten voor een gerechtelijke procedure zijn afhankelijk van een aantal factoren. U ontvangt voorafgaand aan de gerechtelijke procedure een advies waarin de haalbaarheid van de vordering uiteen wordt gezet inclusief een kostenraming.

Volume

Indien uw organisatie jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid dossiers uit handen geeft, dan is het mogelijk om bijzondere afspraken te maken. Hierbij wordt de overdracht van dossiers geautomatiseerd ingericht, dit kan variëren van overdracht middels e-mail, FTP of API koppeling en in bestandstype; Excel, PDF, ect..

© 2019 RWV