MENU

Slachtoffer medische fout

Ver van mijn (ziekenhuis)bed

U heeft ze vast wel eens gehoord; verschrikkelijke verhalen over een achtergebleven klem na een operatie of het per abuis amputeren van een verkeerd ledemaat. Verhalen die ver van uw bed staan totdat het u zelf overkomt. Een arts heeft u een verkeerd advies gegeven of onjuiste verwachtingen gewekt van een door u ondergane behandeling, en u blijft achter met de gevolgen. Hoe krijgt u het voor elkaar dat uw letselschade wordt vergoed? Wie moet u aanspreken?

Wanneer is er sprake van een medische fout?

Er is sprake van een medische fout als een medische ingreep door verkeerd handelen van de medicus tot schade bij u als patiënt leidt. Maar ook wanneer u schade lijdt als gevolg van een onjuist medisch advies of het gebruik van een ondeugdelijk hulpmiddel, is er sprake van een medische fout.

Wie stelt u aansprakelijk; de behandelend specialist of het ziekenhuis?

Een specialist kan aansprakelijk worden gesteld op het moment dat hij niet heeft gehandeld zoals van hem verwacht mocht worden op grond van de wettelijke plicht van goed hulpverlenerschap. In dat geval kunt u, naast de behandelend specialist, ook eventueel het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor de schade.

Schadevergoeding

Nadat de aansprakelijkheid van de behandelend specialist vast staat, wordt beoordeeld wat de omvang van de door u geleden letselschade is. De schade ten gevolge van een medische fout kan behoorlijk oplopen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij het vaststellen van de schade zullen onze letselschadespecialisten u bijstaan, waarbij we gebruik maken van zeer deskundige medische adviseurs.

Wat kost het u als u een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke  tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost u als slachtoffer dan dus niets. 

Wij staan u dan ook graag bij! 

© 2021 RWV