MENU

Slachtoffer overige ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje

De gehuurde ladder waarvan een sport breekt, een val op een gladde niet gestrooide oprit, een beenbreuk na een misplaatste tackle op het voetbalveld of de lieve hond van de buren die plots uw kind bijt; situaties waar u niet aan wilt denken, maar die zich in het dagelijks leven kunnen voordoen en waarvan de gevolgen soms zeer ernstig zijn.

Wie is er aansprakelijk?

Op grond van de wet is iemand die onrechtmatig handelt aansprakelijk voor de schade die een ander daardoor lijdt.

Echter, in de wet is ook bepaald dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor het handelen van zijn dier en dat de bezitter van een onroerende zaak er binnen zekere grenzen voor aansprakelijk is dat die zaak in goede staat verkeert.

Er is sprake van zogenoemde risicoaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor het handelen van andere personen en de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door bepaalde zaken of stoffen.

De wet kent naast aansprakelijkheid voor dieren en aansprakelijkheid voor opstallen onder andere nog de volgende bijzondere vormen van risicoaansprakelijkheid:

  • aansprakelijkheid van ouders voor het handelen van hun minderjarige kinderen;
  • aansprakelijkheid voor ondergeschikten;
  • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
  • aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken;
  • aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen;
  • aansprakelijkheid voor gebrekkige producten.

Er zijn kortom tal van situaties denkbaar, waarin er sprake is van schade door een ongeluk anders dan een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout waarbij één of meerdere personen of instanties kunnen worden aangesproken voor de letselschade die daarvan het gevolg is.

Schadevergoeding

De schade die u lijdt dient door de aansprakelijke tegenpartij te worden vergoed. In veel gevallen zal de schade worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Voor het vaststellen van deze schade is het van belang dat uw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Wat kunnen we voor u betekenen?

U doet er verstandig aan om u in dit proces bij te laten staan door één van de advocaten van RWV Advocaten. Bij het vaststellen van de schade zullen onze letselschadespecialisten gebruik maken van zeer deskundige medische adviseurs.

Wat kost het als u een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost u als slachtoffer dan dus niets.

Wij staan u dan ook graag bij! 

© 2021 RWV