MENU

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Zorgplicht

Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade die uw werknemer lijdt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Als werkgever heeft u namelijk een verregaande wettelijke zorgplicht voor de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Van belang is dat u alles doet wat in redelijkheid van u mag worden verwacht in het belang van de veiligheid van uw werknemers.

U bent aansprakelijk tenzij...

Lijdt een werknemer schade door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan bent u daarvoor aansprakelijk, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht hebt voldaan. De enige uitzondering is de situatie waarin de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Schadevergoeding

De schade ten gevolge van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte kan omvangrijk zijn.
De werknemer heeft naast inkomensverlies vaak ook te maken met medische- en verzorgingskosten. Ook kan de rechter immateriële schadevergoeding toekennen. Het is van belang dat u inventariseert waar de risico's in uw onderneming liggen. Wij kunnen u de volgende tips geven:

  • Creëer een veilige werkplek. Denk daarbij aan ARBO-richtlijnen;
  • Stel duidelijke instructies op en controleer regelmatig of deze instructies daadwerkelijk worden nageleefd;
  • Denk aan het afsluiten van een behoorlijke verzekering voor uw werknemers;
  • Let op bij bedrijfsuitjes en andere (bedrijfs-)evenementen. Als werkgever kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer bij dergelijke werk gerelateerde activiteiten oploopt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De letselschadeadvocaten van RWV Advocaten kunnen dit traject voor u uit handen nemen. Omdat onze letselschadeadvocaten ook gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht, begrijpen zij wat er binnen uw organisatie speelt en kunnen zij u met meerdere aspecten helpen op het moment dat er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte binnen uw organisatie. 

© 2021 RWV