MENU

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Zorgplicht

Als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade die jouw werknemer lijdt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Als werkgever heb je namelijk een verregaande wettelijke zorgplicht voor de veiligheid en het welzijn van je werknemers. Van belang is dat je alles doet wat in redelijkheid van je mag worden verwacht in het belang van de veiligheid van je werknemers.

Je bent aansprakelijk tenzij...

Lijdt een werknemer schade door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan ben je daarvoor aansprakelijk, tenzij je kunt aantonen dat je aan jouw zorgplicht hebt voldaan. De enige uitzondering is de situatie waarin de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer.

Schadevergoeding

De schade ten gevolge van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte kan omvangrijk zijn. De werknemer heeft naast inkomensverlies vaak ook te maken met medische- en verzorgingskosten. Ook kan de rechter immateriële schadevergoeding toekennen. Het is van belang dat je inventariseert waar de risico's in jouw onderneming liggen. Wij kunnen je de volgende tips geven:

  • Creëer een veilige werkplek. Denk daarbij aan ARBO-richtlijnen;
  • Stel duidelijke instructies op en controleer regelmatig of deze instructies daadwerkelijk worden nageleefd;
  • Denk aan het afsluiten van een behoorlijke verzekering voor je werknemers;
  • Let op bij bedrijfsuitjes en andere (bedrijfs-)evenementen. Als werkgever kun je ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer bij dergelijke werk gerelateerde activiteiten oploopt.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onze letselschadeadvocaten kunnen dit traject voor je uit handen nemen. Omdat onze letselschadeadvocaten ook gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht, begrijpen zij wat er binnen jouw organisatie speelt en kunnen zij je met meerdere aspecten helpen op het moment dat er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte binnen je organisatie. 

© 2022 RWV