MENU

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen twee of meer personen (vennoten), die geld, goederen, kennis en/of arbeid inbrengen, met het doel om winst te behalen en die onderling te verdelen. 

Personenvennootschappen kennen veel voordelen: de oprichting ervan is laagdrempelig en relatief goedkoop. Er kan aanspraak worden gemaakt op verschillende fiscale voordelen, zoals startersaftrek. Ook is er veel vrijheid om de samenwerking naar eigen wensen in te richten. Veel regels voor personenvennootschappen zijn immers van regelend recht. Daarnaast kunnen vennoten gemakkelijk in- en uit de vennootschap treden, mits daar goede afspraken over zijn gemaakt. 

Met name in het MKB, de agrarische sector, de vastgoedsector en de specialistische dienstverlening (waaronder beroepsbeoefenaren als artsen, advocaten en notarissen) wordt regelmatig gebruik gemaakt van personenvennootschappen.

Persoonlijke aansprakelijkheid vennoten

De keuze voor een personenvennootschap heeft echter ook een keerzijde, zeker wanneer het gaat om aansprakelijkheid. In tegenstelling tot rechtspersonen (de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting), bezitten personenvennootschappen geen ‘rechtspersoonlijkheid’. Personenvennootschappen, met uitzondering van de vennootschap onder firma (vof), beschikken bijvoorbeeld niet over een afgescheiden vermogen. Overeenkomsten worden namens de vennootschap aangegaan door de vennoten, die hiervoor met hun privévermogen instaan. Zij zijn in de regel dus persoonlijk aansprakelijk.

Juist vanwege deze persoonlijke verbondenheid is het dan ook essentieel dat je duidelijke – en schriftelijke –afspraken maakt met jouw medevennoten.

  • Wat doe je bijvoorbeeld wanneer ruzie ontstaat, of, om wat voor reden dan ook, samenwerking niet langer mogelijk is?
  • Wat doe je in geval van ziekte van jou of jouw medevennoot?
  • Hoe worden de baten en de schulden van de vennootschap verdeeld, als één het niet meer ziet zitten, maar de ander nog wel door wil gaan?
  • Kun je na het vertrek van jouw medevennoot de vennootschap voortzetten?
  • Hoe waardeer je de onderneming?

Je kunt een hoop gedoe voorkomen door tijdig afspraken te maken. Het is raadzaam om je hierbij te laten bijstaan door een juridische specialist en niet te volstaan met een document dat je ‘ergens’ op internet hebt gevonden.

Wil je advies over het oprichten, het beëindigen of (alleen) voortzetten van een personenvennootschap? Neem contact op met één van onze specialisten!

Ben je van plan om een maatschap, VOF of CV op te richten, te beëindigen of (alleen) voort te zetten en wil je advies over het opstellen of interpreteren van een samenwerkingsovereenkomst? Heb je een geschil met een of meerdere collega-vennoten? Of ben jij en/of één of meerdere van jouw collega-vennoten (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld door een crediteur? Je kunt met al jouw vragen terecht bij één van de specialisten van RWV Advocaten. Zij zorgen voor een praktisch advies en bijstand waar nodig.

© 2022 RWV