MENU

Het Pensioenakkoord

De aankomende vergrijzing en de crisis van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de financiële houdbaarheid van het huidige pensioenstelstel dient te worden verbeterd. Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de fiscale hervorming van de pensioenopbouw (wijziging van het Witteveenkader). De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden, zijn:

  • het gedeelte boven een salaris van € 100.000,= bruto past niet meer binnen de fiscale grenzen. Over dit gedeelte is het niet meer mogelijk om belastingvrij pensioen op te bouwen;
  • bij een pensioenleeftijd van 67 jaar mag per dienstjaar bij een eindloonregeling maximaal 1,657% fiscaal worden opgebouwd en bij een middelloonregeling 1,875%. Voor beschikbare premieregelingen wordt een soortgelijke aanpassing doorgevoerd.

Door de opbouwpercentages te verlagen, bouwt de werknemer jaarlijks minder pensioen op. Door verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 per 2014 zal de werknemer echter langer pensioen opbouwen met als gevolg dat de werknemer in 40 jaar tijd toch een pensioen kan opbouwen tot 75% van het gemiddelde inkomen.

De (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2015 kunnen gevolgen hebben voor de pensioenregeling. Het is daarom van belang om na te gaan of de huidige regeling voldoet aan de nieuwe fiscale eisen.

Wijzigen pensioenregeling

Ten aanzien van de vraag of u als werkgever kunt overgaan tot wijziging van de pensioenregeling, verwijzen wij u naar ‘Wijzigen pensioenregeling’.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord dan wel welke gevolgen dit kan hebben voor de pensioenregeling? Neem contact op met een van de pensioenadvocaten. Wij helpen u graag verder.

© 2022 RWV