MENU

Reorganiseren? Wat als u de transitievergoedingen niet kunt betalen? Overname een optie? 

Als het goed is, heeft u alle stappen van reorganisatietraject inmiddels doorgelezen en weet u wat u bij een reorganisatie te wachten staat. Ook heeft u de hoogte van de transitievergoedingen kunnen berekenen die u aan de ontslagen medewerkers zult moeten voldoen. Maar wat nu als u die niet kunt betalen? Misschien is dan een overname of fusie wel een optie. 

U zit dan zelf vaak niet meer (volledig) aan het roer, maar uw onderneming gaat dan over in een andere en blijft op deze wijze wel behouden. 

Reorganisatie versus overname

Een nadeel aan een reorganisatie is dat u niet zelf mag bepalen welke werknemers worden ontslagen en welke niet. De ontslagvolgorde wordt namelijk bepaald door het wettelijk voorgeschreven afspiegelingsbeginsel. Ook dient u, als de boventallige werknemers niet instemmen met beëindigingsregeling, een ontslagprocedure bij het UWV te volgen. En dan zijn er nog de transitievergoedingen die u moet betalen. Omdat u meerdere personeelsleden tegelijk moet ontslaan, kunnen de kosten enorm oplopen. En dat terwijl u toch al krap(per) bij kas zit. 

Bij een overname heeft u, in principe, niet met het UWV te maken. De werknemers gaan namelijk over naar de nieuwe werkgever, ook wel een overgang van onderneming genoemd. Dit houdt in dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemers automatisch overgaan op de nieuwe werkgever. De (inhoud van de) arbeidsovereenkomsten blijven in stand. Ontslag vanwege de overgang van onderneming is niet toegestaan. Als na een tijd toch van een aantal werknemers afscheid moeten worden genomen vanwege economische, technische of organisatorische maatregelen, dan moet de koper de transitievergoedingen betalen.  

Overname een optie?

Zeker gedurende de nog steeds aanhoudende coronacrisis zijn partijen actief en worden actiever om bedrijven die in de problemen zijn geraakt over te nemen. Maar wat staat u te wachten als u op zoek gaat naar een koper? Bovenal wil een koper/investeerder zekerheid en daarom is  het belang van een boekenonderzoek (een due diligence onderzoek) nóg groter geworden. Een koper wil linksom of rechtsom potentie kopen en géén kat in de zak. De focus bij zo’n due diligence onderzoek is dan ook komen te liggen bij het beantwoorden van één vraag. Hoe bestendig respectievelijk hoe tijdelijk is de over- dan wel underperformance van uw onderneming door corona? Iedere strategische of financiële koper wil immers dat zijn investering rendeert c.q. zich méér dan terug verdient. 

Waar wordt op dit moment extra op gelet bij een due diligence onderzoek?

Hieronder laten we een vijftal elementen de revue passeren, waarvan we zien dat daar in onze praktijk op dit moment méér aandacht aan wordt besteed.

  1. Fysieke bespreking. Social distancing en de daardoor toegenomen digitalisering maakt het lastig voor partijen om face to face met elkaar aan tafel te zitten. Toch merken wij dat geen enkele deal gerealiseerd wordt zónder dat partijen letterlijk elkaar meerdere malen in de ogen hebben gekeken. De waarde van de tent, zit immers in de vent.
  2. Toekomstige winstgevendheid. Met nadruk wordt gekeken hoe het management (‘de vent’) zich heeft aangepast aan de crisis en welke aanpassingen aangebracht zijn aan de (middel)lange verwachtingen. Vóór de coronacrisis werd in dat verband méér waarde gehecht aan historische bedrijfsinformatie. Tegenwoordig wordt daar kritischer naar gekeken als voorspeller van toekomstige winstgevendheid.
  3. Coronacijfers. Uiterst gebruikelijk blijkt op dit moment de normalisatie te zijn van ‘de coronacijfers’.
  4. Meer aandacht voor werknemers. Aangezien in de meeste ondernemingen de loonkosten verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de vaste lasten, genieten ook  de werknemers méér aandacht. Hoe hebben de werknemers zich tijdens de coronacrisis opgesteld en wie gaan zichzelf in de toekomst méér dan terug verdienen? Minstens zo belangrijk is van tevoren te begroten hoe hoog de eventuele reorganisatiekosten zullen zijn. 
  5. Leveranciers. Op vergelijkbare wijze -met wie gaan we wel, met wie niet verder- wordt  naar de leverancierszijde gekeken. Hoe betrouwbaar, hoe flexibel zijn leveranciers in coronatijd gebleken? Welke alternatieven hebben zich aangediend met welk effect op de marge?

Gevolgen uit de praktijk voor waardering en betaling

Vanzelfsprekend heeft een boekenonderzoek invloed op de waardering. Incidentele ontwikkelingen kunnen genormaliseerd worden. Aanvankelijk gebruikte historische data, waaronder multipliers om een waardering te berekenen, kunnen aangepast worden. Geïdentificeerde risico’s kunnen anders dan gebruikelijk tussen u en de koper verdeeld worden. 

Tegelijkertijd heeft de uitkomst van een due diligence onderzoek effect op de betaling van de koopsom. Dit geschiedt normaliter in termijnen. Gebruikelijk is dat een deel van de koopsom aanbetaald wordt. Net zo gebruikelijk is dat er nabetalingen plaatsvinden -earn out- die op allerlei manieren gekoppeld worden aan het behalen van toekomstige milestones, aan het realiseren van bepaalde toekomstverwachtingen. Projecties waarvan u het vanzelfsprekend vindt dat die gehaald worden op basis van behaalde resultaten in het verleden. Voor een koper echter moet het eerst nog maar eens waar gemaakt worden. 

Ervaring met Fusie, Overname en Financiering

In ieder samenwerkingsproces is het cruciaal om te weten wat (on)gebruikelijk is. Daarvoor is kennis, maar vooral ervaring onontbeerlijk. Tegelijkertijd is minstens even belangrijk te weten wat men niet weet. Maar wél weten wie daarvoor ingeschakeld moeten worden. Tientallen jaren ervaring met erkentelijke klanten en enthousiaste teamgenoten zorgen ervoor dat we onze toegevoegde waarde waar weten te maken.

Een greep uit onze testimonials:

Meer weten over een overname? Download ons Stappenplan 'Bedrijf verkopen' 

Heeft u vragen over de overname van uw bedrijf of de te nemen stappen? Download ons Stappenplan 'Bedrijf verkopen' of neem gerust contact op met ons. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!

Bedrijfsovername stappenplan verkoper
© 2021 RWV