MENU

Opschortende voorwaarde

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas (volledig) in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis, de voorwaarde, zich voordoet.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV