MENU

Verknochtheid

Verknochtheid is een persoonlijke verbondenheid met bepaalde goederen en/of schulden, die om die reden buiten de verdeling van de huwelijksgemeenschap blijven.


Rechtsgebieden
© 2022 RWV