MENU

Bouw & Vastgoed

Bouw en vastgoedrecht is een breed en dynamisch terrein. Het gaat over grond en alles wat daarop of daarin wordt gebouwd. Gebruik, exploitatie, aanbesteding, ruimtelijke ordening, koop en verkoop. Maar ook over zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten en erfdienstbaarheden, en natuurlijk huur en verhuur. Bekend terrein voor u, maar juridisch ingewikkeld!

Thuis in uw regio
Dat vraagt om gespecialiseerde advocaten waar u op kunt bouwen. Die thuis zijn in de regio, maar die ook op locatie poolshoogte nemen als dat nodig is. Die als een team achter u staan met u meedenken en u adviseren vanuit verschillende disciplines. Die oog hebben voor de vaak duurzame relatie tussen partijen. Die dus eerst adviseren, bemiddelen als het kan, en pas procederen als het moet.

RWV Advocaten gespecialiseerd in vastgoed
U kunt bij ons terecht voor alle civiel- en bestuursrechtelijke vragen, transacties en geschillen op het gebied van bouw en vastgoed. Wij werken voor zowel particulieren als ondernemingen, zoals projectontwikkelaars, aannemers, VVE’s, makelaars en architecten. Van burenruzie tot due diligence onderzoek, wij kennen de vastgoedsector!   

© 2022 RWV