MENU

Familiebedrijven

U bent trots op uw familiebedrijf. Dat begrijpen wij. Wij weten dan ook dat een familiebedrijf in veel opzichten een bijzondere onderneming is. In juridisch opzicht nemen familiebedrijven dankzij hun typische uitdagingen en kenmerken een bijzondere positie in. En juist omdat er andere belangen en gezagsverhoudingen gelden, is het verstandig de juridische kant van het ondernemen binnen uw familie goed te regelen.

De opvolgingskwestie binnen familiebedrijven
Zo komt vroeg of laat binnen elk familiebedrijf de opvolgingskwestie aan de orde. Is er binnen de familie een geschikte opvolger of wordt het bedrijf verkocht? Hoe komen dan de machtsverhoudingen te liggen? Binnen een familiebedrijf gelden andere verhoudingen. De grens tussen familie- en bedrijfsbelang is niet altijd duidelijk en de persoonlijke betrokkenheid is hoog. Daardoor is de kans op conflicten groter. Die willen wij uiteraard voorkomen.

RWV Advocaten gespecialiseerd in familiebedrijven
Wij kunnen u van dienst zijn bij kwesties rond onder andere overdracht en opvolging, eigendomsstructurering en conflicten. Met oplossingen die recht doen aan het belang van uw familie én uw bedrijf. 

© 2022 RWV