MENU

Overheden

Bent u het niet eens met een bestemmingsplan en wilt u bezwaar aantekenen? Of wilt u in beroep gaan tegen een besluit van de gemeente? Dan krijgt u te maken met overheidsrecht. Onder overheidsrecht verstaan we alle juridische zaken waar de overheid, zoals de gemeente, de provincie of het waterschap, bij betrokken is.

Verschillende rechtsgebieden
In het overheidsrecht hoeft u geen advocaat in te schakelen. U mag zelf een bezwaar- of beroepschriftprocedure voeren. De vraag is of dat verstandig is. Het overheidsrecht is erg ingewikkeld, onder andere omdat het meerdere rechtsgebieden omvat. Op een eenmaal ingenomen of vergeten standpunt kunt u vaak niet meer terugkomen. En een bestuursrechter oordeelt anders dan een civiele rechter. Daarom is het vaak toch verstandig u te laten adviseren door een advocaat.

RWV Advocaten gespecialiseerd in het overheidsrecht
Twijfelt u over de te nemen stappen, schakel ons dan in. Het liefst voordat u zelf bezwaar gaat maken tegen een bestemmingsplan of dwangsom. Wij zorgen ervoor dat u tijdig, dus binnen de wettelijke termijnen, met de juiste argumenten komt. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring met zaken van zowel lokale, als provinciale en rijksoverheidinstanties.

© 2022 RWV