MENU

Zorg & Onderwijs

Zowel in de zorg als in het onderwijs draait alles om mensen. Maar ook om kwaliteit, efficiency, en veiligheid. En waar gemeenschapsgeld besteed wordt, is good governance een absolute vereiste. Zorg- en onderwijsinstellingen hebben daarin zowel een breng- als een haalplicht.

Toenemende verzakelijking

Toenemende marktwerking, meer aandacht voor kwaliteit, strenger toezicht, discussies over beroepsgeheim, toenemende Europese regelgeving. De verdere verzakelijking van de branches zorgt ervoor dat procedures en contracten een steeds grotere rol spelen in zorg en onderwijs. Patiënten, ouders en leerlingen eisen volledige transparantie en worden steeds mondiger.

RWV Advocaten gespecialiseerd in zorg & onderwijs

Wij zijn er voor alle ondernemers in de zorg, van ziekenhuis tot thuiszorg, en voor onderwijspersoneel en –instellingen, van kinderopvang tot wetenschappelijk onderwijs. Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij op een breed terrein van gerelateerde rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht en letselschade. Uw zorg is onze zorg.

© 2022 RWV