Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage onder nummer 9/2022.

Download algemene voorwaarden

 

Om bovenstaand(e) bestand(en) te kunnen bekijken kun je de Adobe Acrobat Reader gebruiken. Deze is gratis te downloaden van de Adobe website.