Wie is er aansprakelijk?

Bij een verkeersongeval is vaak direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Wanneer je bijvoorbeeld door iemand wordt aangereden die door rood reed, staat de aansprakelijkheid snel vast.

In het geval van een bedrijfsongeval of een medische fout ligt dat niet altijd zo eenvoudig. Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen gepaard gaan met een procedure of een ingewikkelde juridische discussie.

Welke schade wordt vergoed?

Letselschade kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Bij materiële schade kun je denken aan:

  • het verlies aan inkomen en pensioen;
  • medische kosten als gevolg van het ongeval;
  • re-integratiekosten in geval van arbeidsongeschiktheid;
  • kosten van huishoudelijke hulp';
  • juridische kosten die je hebt gemaakt om jouw schade te verhalen.

De omvang van deze schadeposten kan soms concreet worden vastgesteld. In andere gevallen wordt de schade begroot aan de hand van richtlijnen en verwachtingen.

Immateriële schade wordt gecompenseerd door de betaling van smartengeld. Het smartengeld is als het ware een compensatie voor het leed van het slachtoffer.

Wat kost het als je een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost je als slachtoffer dan dus niets. Het inschakelen van onze letselschadespecialisten is in die gevallen dan ook voordeliger dan jouw zaak te laten behandelen door een kantoor dat volledig op basis van no cure no pay werkt. Je dient daar namelijk veelal een deel van de schadevergoeding af te staan aan de behandelaar van jouw zaak.

Bestaat er discussie over de aansprakelijkheid, dan maken wij uiteraard in onderling overleg goede afspraken over de kosten van onze dienstverlening.

Wat kunnen onze letselschade advocaten voor jou betekenen?

Als je het slachtoffer wordt van een ongeval of medische fout, dan ga je vaak door een emotionele en ingrijpende periode waarin je je in de eerste plaats wilt richten op je herstel.

Onze letselschadespecialisten snappen dat en nemen in deze moeilijke tijd je juridische en financiële zorgen uit handen. Wij hebben gespecialiseerde letselschadeadvocaten in huis die je kunnen bijstaan in het gehele proces, van het vast (laten) stellen van de aansprakelijkheid tot aan het daadwerkelijk uitkeren van de schade. In de meeste gevallen kost dat je niets. je doet er dan ook verstandig aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met ons, zodat je je volledig kunt richten op je herstel.

RWV letselschadespecialisten, ook voor werkgevers!

Ook als werkgever kun je met letselschade worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Veelal zullen dergelijke situaties door je AVB-verzekering worden gedekt en afgehandeld. Het komt echter ook voor dat een dergelijke verzekering geen dekking biedt en je dus zelf de discussie over aansprakelijkheid en schade moet aangaan. Ook komt het voor dat er discussie  bestaat over de verzekeringsdekking. In beide situaties zijn wij je graag van dienst.

Raakt een van je werknemers arbeidsongeschikt door toedoen van een ander, dan zal je deze medewerker tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn loon moeten doorbetalen. Wist je dat je in dat geval de (netto) loonschade die je lijdt kunt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij? Lees meer over loonsomschade.

onze letselschade advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou