Termijnen in het bestuursrecht zijn fataal

Zorg er voor dat je op tijd bij ons aan de bel trekt. Ben je het niet eens met een besluit, dan dien je binnen 6 weken daartegen een bezwaarschrift of beroepsschrift in te dienen.

Hoe eerder je bij ons komt hoe eerder wij kunnen beoordelen of dat kans van slagen heeft.

waarom onze advocaten bestuursrecht inschakelen?

Vaak is het procederen binnen het bestuursrecht echt advocatenwerk hoewel strikt genomen bijstand door een advocaat niet verplicht is zoals bij civiele procedures.

Adviseren

De adviespraktijk is een belangrijk onderdeel van ons werk. In veel gevallen kan met een juist advies een procedure tegen de overheid worden voorkomen of kan door onze bemiddeling een regeling met de overheid tot stand komen.  

Bezwaar en beroep

Op alle terreinen van het bestuursrecht, kunnen onze advocaten bestuursrecht voor jou procederen. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente tegen het opleggen van een last onder dwangsom tot het procederen bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het niet verlenen van een omgevingsvergunning om te mogen bouwen.

Wij hebben gespecialiseerde advocaten bestuursrecht. Door kennis en ervaring zijn wij op de hoogte hoe procedures het best kunnen worden aangepakt tegen diverse overheidsorganen. Wij helpen je graag verder! 

misschien ook interessant voor jou