Hoe verloopt de afwikkeling van een nalatenschap?

Een nalatenschap is het vermogen dat de overledene achterlaat en dat volgens het erfrecht onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Als er geen testament is opgesteld, dan regelt de wet wie er erft en hoeveel zij erven. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt in stappen.

  1. Is er een testament
  2. Wat is je juridische positie?
  3. Erfenis (beneficair) aanvaarden of verwerpen
  4. Is er sprake van een wettelijke verdeling?
  5. Is er een executeur aangesteld?

Download ons ‘Stappenplan nalatenschap: Wat te doen bij overlijden?’

Als je als nabestaande - misschien ongewild - wordt geconfronteerd met de afwikkeling van de nalatenschap, is het goed als je je op voorhand bewust bent van een aantal kwesties die een rol kunnen spelen. Zoals hierboven uitgelegd verloopt de afwikkeling van de nalatenschap in stappen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze stappen, kun je ons stappenplan downloaden. 

Download stappenplan

Nalatenschapsmediation

In het erfrecht zijn de verschillende partijen doorgaans familieleden van elkaar en is er vaak de voorkeur om niet in een gerechtelijke procedure terecht te komen. Bovendien liggen in het erfrecht vaak achterliggende (emotionele) problemen ten grondslag aan het (juridisch) conflict. Een minnelijke regeling heeft dan ook doorgaans de voorkeur boven een uitspraak van de rechter.

Nalatenschapsmediation kan je helpen om het conflict in goede banen te leiden en alle erfgenamen op één lijn te krijgen. Je voorkomt tevens een dure en tijdrovende gang naar de rechter. Onze erfrecht advocaten kunnen je als nalatenschapsmediator bijstaan in je erfrechtgeschillen.

Als nalatenschapsmediator zijn wij een neutrale partij. Wij treden niet op voor één erfgenaam, maar proberen alle erfgenamen met elkaar tot een overeenkomst te laten komen. Wij helpen de erfgenamen om de impasse rond de nalatenschap te doorbreken, het conflict te de-escaleren en tot een eerlijke verdeling te komen. Tijdens de mediaton is er veel aandacht voor de achterliggende (emotionele) problemen en onderlinge verhoudingen, terwijl het in gerechtelijke procedures vaak alleen om het juridische topje van de ijsberg gaat. Op deze manier proberen wij steeds zoveel mogelijk om in overleg met alle erfgenamen tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Procederen over de nalatenschap

Als jouw situatie niet geschikt is voor nalatenschapsmediation kunnen onze erfrecht advocaten je voorzien van deskundig juridisch advies en jou, als dit noodzakelijk is, in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen jouw belangen in de procedure om een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Internationaal erfrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels omtrent het erfrecht. Deze verschillen vaak van het Nederlandse erfrecht. Wanneer zich een internationale erfrechtelijke kwestie voordoet, dien je je af te vragen welke rechter bevoegd is om te oordelen over deze kwestie en welk recht toegepast moet worden. Nederland maakt zijn eigen regels over wanneer een Nederlandse rechter bevoegd zou zijn en welk recht hij moet toepassen. Dit kan tot problemen leiden. Om problemen te voorkomen, sluiten landen hieromtrent verdragen. Zo ook voor het erfrecht. Het Haags Erfrechtverdrag regelt welk recht van toepassing is op jouw erfrechtelijke kwestie. De Europese Erfrechtverordening regelt zowel de bevoegdheid van de rechter als het toepasselijk recht. 

wat klanten over ons zeggen

Wij raden iedereen aan om voor advies en ondersteuning in erfrecht, maar ook in andere casussen naar RWV Advocaten te gaan. Als executeur-testamentair zijn wij in een ingewikkelde casus terecht gekomen waardoor wij advies en ondersteuning bij RWV Advocaten hebben gevraagd. Wij werden bijgestaan door advocaat Birgitte Schelvis-Neuteboom. Een zeer gedreven advocaat die heel veel betrokkenheid toonde en volledig alles aanvoelde in deze moeilijke casus. Ze heeft ons het vertrouwen gegeven en naar tevredenheid alles afgehandeld. Wij zijn heel dankbaar dat zij ons heeft bijgestaan en willen haar dan ook van harte aanbevelen.

Anoniem

particulier

Wat kunnen onze erfrecht advocaten nog meer voor jou betekenen? 

Onze erfrecht advocaten staan voor je klaar met deskundig advies over het erfrecht. Of het nu gaat om:

  • eerder gedane schenkingen,
  • giften,
  • het overnemen van de onderneming door een van de erfgenamen of
  • een ander erfrechtelijk geschil.

Ook als er (nog) geen sprake is van een geschil, kunnen wij je uiteraard adviseren over jouw rechten en plichten in een nalatenschap en de juridische implicaties voor jou als erfgenaam.

misschien ook interessant voor jou