Arbeidsrecht

Omdat ziekteverzuim niet altijd te voorkomen is, is het belangrijk dat je als HR-manager en P&O medewerker volledig op de hoogte bent van alle regels. Wat moet je juist wel doen als een werknemer ziek is of wat kun je beter laten?

Meer informatie
Arbeidsrecht

Omdat ziekteverzuim niet altijd te voorkomen is, is het belangrijk dat je als HR-manager en P&O medewerker volledig op de hoogte bent van alle regels. Wat moet je juist wel doen als een werknemer ziek is of wat kun je beter laten?

Meer informatie
Arbeidsrecht

Het is bepaald geen cliché. Het goud van elke onderneming bevindt zich op de werkvloer. Maar ja. Als leidinggevende heb je vragen. Hoe ga je bijvoorbeeld het beste om met jouw collega’s, waardoor zij zich echt gezien, gehoord en gesteund voelen?

Meer informatie
Arbeidsrecht

Halverwege het jaar is een goed moment om de arbeidsrechtelijke stand van zaken op te maken. Wat heeft het jaar 2023 ons dan al gebracht aan nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van het ontslagrecht, flexibel werken en het pensioenrecht?

Meer informatie
Arbeidsrecht

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden blijkt vaak niet zo eenvoudig. Wat kan en mag je wel en niet wijzigen in de arbeidsvoorwaarden? En wat kunnen werknemers op dat vlak eisen?

Meer informatie
Arbeidsrecht

Binnen veel bedrijven worden de arbeidsvoorwaarden voor een groot deel bepaald door een cao. Maar hoe zit dat nou precies?

Meer informatie