MENU

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage onder nummer 9/2022.

Download hier de Algemene voorwaarden van RWV Advocaten.


Om bovenstaand(e) bestand(en) te kunnen bekijken kunt u de Adobe Acrobat Reader gebruiken. Deze is gratis te downloaden van de Adobe website.

© 2022 RWV