MENU

Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Mededinging

Eerlijke concurrentie is een van de pijlers van onze samenleving: ondernemingen moeten vrijelijk kunnen concurreren. Het doel daarbij is dat consumenten een eerlijke prijs betalen, althans niet de hoofdprijs betalen doordat er maar één marktaanbieder is of omdat prijsafspraken zijn gemaakt.

Het mededingingsrecht voorkomt dat ondernemingen misbruik maken van hun concurrentiepositie of kartelafspraken met elkaar maken. Het Nederlandse mededingingsrecht is van toepassing als het een nationale situatie betreft, het EU mededingingsrecht als sprake is van een “grensoverschrijdende” markt.

Ook de overheid kan de concurrentie (negatief) beïnvloeden. Dat kan zij op twee verschillende manieren:

Aanbesteding

De overheid kan bepaalde ondernemingen voortrekken, bijvoorbeeld wanneer zij goederen of diensten aankoopt of een werk laat uitvoeren. Het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht verzekert dat alle ondernemingen kunnen meedingen naar dergelijke opdrachten.

In het aanbestedingsrecht is proactief handelen geboden. Fouten in het bestek of de door de aanbesteder gevolgde procedure dienen direct te worden gemeld bij de aanbesteder. Rechters achten het namelijk veelal niet toegestaan dat wordt geklaagd nadat de aanbesteder de gunningsbeslissing heeft genomen.  

Staatssteun

De overheid kan een bepaalde onderneming ook gunstiger behandelen bij het verstrekken van leningen tegen niet-marktconforme voorwaarden of bij het verstrekken van ondoelmatige subsidies. In dat geval wordt echter geen rechtens afdwingbare (tegen)prestatie verricht en zijn de aanbestedingsregels dus niet van toepassing. Daarentegen zijn in dergelijke gevallen de regels omtrent staatssteun van toepassing.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Om te voorkomen dat de overheid de markt beïnvloedt, dient zij zich te houden aan de staatssteunregels en het aanbestedingsrecht. Onze advocaten hebben verstand van beide rechtsgebieden en - vooral - hun onderlinge verhoudingen. Op die manier kunnen ze jou als gedupeerde onderneming van gedegen advies voorzien

© 2022 RWV