MENU

Agrarisch recht

Het agrarisch recht is de verzamelnaam voor alle juridische zaken die te maken hebben met de agrarische sector en de industriële verwerking van agrarische producten door de voedingsmiddelensector. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond:

  • pachtrecht
  • kwekersrecht licenties
  • bloembollenhandelsrecht
  • agrarisch subsidierecht
  • (internationale) agrarisch handelsrecht
  • Voedselveiligheid- en voedselkwaliteitsrecht
  • plantenziekten en dierwelzijn
  • het agrarisch contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht
  • herstructurering van een agrarische onderneming  

Wij behandelen alle zaken die te maken hebben met het agrarisch recht. De advocaten die op dit rechtsgebied werkzaam zijn hebben zelf een agrarische achtergrond. Hierdoor begrijpen ze uw probleem sneller en kunnen zij ook op de inhoud meedenken met u.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Adviseren
De adviespraktijk is een belangrijk onderdeel van ons werk. In veel gevallen kan bijvoorbeeld een juist opgesteld contract of kwekersrechtlicentie een procedure voorkomen.  

Procederen
Op alle terreinen die het agrarisch recht raken, kunnen we voor u procederen. Denk bijvoorbeeld aan procedures voor de rechter op het gebied van pachtrecht, dierziektebestrijding of inzake teeltplanschade door levering van verkeerde meststoffen of bestrijdingsmiddelen. 

Voor wie?

Wij staan ondernemers bij, zoals: akkerbouwers, veehouders,  (bloem)bollentelers, (glas)tuinders, veredelaars, diervoederfabrikanten, agrarisch handelaren en voedingsmiddelenfabrikanten. 

© 2021 RWV