MENU

Agrarische product aansprakelijkheid

Teeltplanschade in een gewas of productieschade aan vee, u kunt er als agrarisch ondernemer of als toeleverancier zomaar mee te maken krijgen. Verkeerd geleverde meststoffen/ bestrijdingsmiddel of een onjuist ingestelde klimaatcomputer geeft namelijk veel schade op een agrarisch bedrijf. Door wie is deze schade veroorzaakt en wie is voor deze schade aansprakelijk?

Kwaliteit en veiligheid

Schaalvergroting en moderne productietechnieken in de agrarische sector hebben geleid tot een toename van agrarische producten. Producenten dienen daarbij steeds hogere kwaliteitsnormen in acht te nemen. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat het product niet altijd de veiligheid biedt die men daar redelijkerwijs van mag verwachten. In een dergelijk geval kan een product schade veroorzaken. Hiervoor kunt u als agrarische ondernemer worden aangesproken wanneer u een gebrekkig product op de markt heeft gebracht. Het onvoldoende contractueel vastleggen van productaansprakelijkheid kan grote (financiële) gevolgen opleveren voor u. Deze aansprakelijkheid kan worden beperkt met algemene voorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Sector Agri en Food weet door haar ruime ervaring waar u op moet letten bij het opstellen van algemene voorwaarden en kent de valkuilen. Wij kunnen voor uw onderneming de algemene voorwaarden op maat opstellen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ook in gevallen waarin voorkomen niet meer mogelijk is, staan wij u bij in geschillen over alle aspecten van aansprakelijkheid.

Onze agrarische advocaten kunnen u bij uitstek helpen om deze vragen te beantwoorden en u te ontzorgen.

© 2022 RWV