MENU

Agrarische product aansprakelijkheid

Teeltplanschade in een gewas of productieschade aan vee, je kunt er als agrarisch ondernemer of als toeleverancier zomaar mee te maken krijgen. Verkeerd geleverde meststoffen/bestrijdingsmiddel of een onjuist ingestelde klimaatcomputer geeft namelijk veel schade op een agrarisch bedrijf. Door wie is deze schade veroorzaakt en wie is voor deze schade aansprakelijk?

Kwaliteit en veiligheid

Schaalvergroting en moderne productietechnieken in de agrarische sector hebben geleid tot een toename van agrarische producten. Producenten dienen daarbij steeds hogere kwaliteitsnormen in acht te nemen. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat het product niet altijd de veiligheid biedt die men daar redelijkerwijs van mag verwachten. In een dergelijk geval kan een product schade veroorzaken. Hiervoor kun je als agrarische ondernemer worden aangesproken wanneer je een gebrekkig product op de markt hebt gebracht. Het onvoldoende contractueel vastleggen van productaansprakelijkheid kan grote (financiële) gevolgen opleveren voor je. Deze aansprakelijkheid kan worden beperkt met algemene voorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Sector Agri en Food weet door haar ruime ervaring waar je op moet letten bij het opstellen van algemene voorwaarden en kent de valkuilen. Wij kunnen voor jouw onderneming de algemene voorwaarden op maat opstellen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ook in gevallen waarin voorkomen niet meer mogelijk is, staan wij je bij in geschillen over alle aspecten van aansprakelijkheid.

Onze agrarische advocaten kunnen je bij uitstek helpen om deze vragen te beantwoorden en je te ontzorgen.

© 2022 RWV