MENU

Bloembollenhandelsrecht

U als ondernemer in de bloembollensector sluit onder andere koopovereenkomsten op basis van het Handelsreglement voor de Bloembollensector. Dit Handelsreglement ziet op transacties met bloembollen. In het reglement staan regels met betrekking tot bijvoorbeeld de koop, de kwaliteit, de levering en de betaling van bollen. Procedures ten aanzien van deze transacties worden voor het Scheidsgerecht voor de Bloemenhandel gevoerd en worden op basis van het Handelsreglement beslecht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze agrarische advocaten  staan u bij in procedures bij het Scheidsgerecht.

© 2021 RWV