MENU

Kwekersrecht

Een nieuw ras kan op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 voor bescherming met een kwekersrecht in aanmerking komen. Het kwekersrecht geeft je als kweker het alleenrecht voor verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal. Daarnaast biedt het je door verkoop van een licentie de mogelijkheid om anderen toe te staan jouw beschermde ras te produceren. 

Inbreuk

Onze advocaten kunnen een licentie overeenkomst opstellen voor je of je bijstaan in procedures over inbreuk op een kwekersrecht.  

© 2022 RWV