MENU

Kwekersrecht

Een nieuw ras kan op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 voor bescherming met een kwekersrecht in aanmerking komen. Het kwekersrecht geeft u als kweker het alleenrecht voor verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal. Daarnaast biedt het u door verkoop van een licentie de mogelijkheid om anderen toe te staan uw beschermde ras te produceren. 

Inbreuk

Onze advocaten  kunnen voor u een licentie overeenkomst opstellen of u bijstaan in procedures over inbreuk op een kwekersrecht.  

© 2021 RWV