MENU

Pachtrecht

Landbouw

De Nederlandse wet kent van oudsher een bijzondere regeling voor het in gebruik geven van landbouwgrond. In feite gaat het om een verhuur van grond. Omdat je als boer financieel afhankelijk bent en ook niet zomaar kunt verhuizen, heeft de wetgever in de wet extra beschermingsbepalingen opgenomen. De huur van landbouwgrond noemen wij pacht. Voorheen was dat opgenomen in de Pachtwet, inmiddels is er een pachtafdeling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

Bescherming

Je wordt als pachter beschermd. De belangrijkste beschermingsbepalingen zien op de duur van de overeenkomst (zes tot twaalf jaar). Maar ook op de pachtprijzen, opzegbescherming en de mogelijkheid om de pacht over te dragen bij overdracht van het landbouwbedrijf.

Pachtkamer/grondkamer

Op de naleving van de pachtwet wordt toegezien door de Grondkamers en de Pachtkamers die ook over geschillen oordelen. 

Wat kunnen wij voor je betekenen?

De pachtregeling is vrij ingewikkeld. Van de beschermingsbepalingen kan in sommige gevallen worden afgeweken. Er wordt dan gesproken van ‘geliberaliseerde pacht’. Voor verpachting van ‘klein los land’ kan ook afgeweken worden van de vergaande bescherming van jou als pachter.

De belangen zijn meestal groot. Het is vaak ook zaak om snel te handelen. De wet kent termijnen, bijvoorbeeld een zes weken termijn om te reageren bij aangetekende brief op een opzegging door de verpachter.  Onze advocaten kunnen je helpen snel inzicht te krijgen in jouw rechten en plichten en kunnen je begeleiden in gerechtelijke procedures over pacht.

© 2022 RWV