MENU

Pachtrecht

Landbouw

De Nederlandse wet kent van oudsher een bijzondere regeling voor het in gebruik geven van landbouwgrond. In feite gaat het om een verhuur van grond. Omdat u als boer financieel afhankelijk bent en ook niet zomaar kunt verhuizen, heeft de wetgever in de wet extra beschermingsbepalingen opgenomen. De huur van landbouwgrond noemen wij pacht. Voorheen was dat opgenomen in de Pachtwet, inmiddels is er een pachtafdeling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

Bescherming

Pachters worden beschermd. De belangrijkste beschermingsbepalingen zien op de duur van de overeenkomst (zes tot twaalf jaar). Maar ook op de pachtprijzen, opzegbescherming en de mogelijkheid om de pacht over te dragen bij overdracht van het landbouwbedrijf.

Pachtkamer/grondkamer

Op de naleving van de pachtwet wordt toegezien door de Grondkamers en de Pachtkamers die ook over geschillen oordelen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De pachtregeling is vrij ingewikkeld. Van de beschermingsbepalingen kan in sommige gevallen worden afgeweken. Er wordt dan gesproken van ‘geliberaliseerde pacht’. Voor verpachting van ‘klein los land’ kan ook afgeweken worden van de vergaande bescherming van de pachter.

De belangen zijn meestal groot. Het is vaak ook zaak om snel te handelen. De wet kent termijnen, bijvoorbeeld een zes weken termijn om te reageren bij aangetekende brief op een opzegging door de verpachter.  Onze advocaten kunnen u helpen snel inzicht te krijgen in uw rechten en plichten en u begeleiden in gerechtelijke procedures over pacht.

© 2021 RWV