MENU

Voedselveiligheid en voedselkwaliteit

Bij het produceren en verhandelen van levensmiddelen en diervoeders dient er te worden voldaan aan allerlei regelgeving en afspraken uit door jou gesloten contracten. Er is veel regelgeving die direct jouw belang als fabrikant, importeur, exporteur of handelaar raakt. Het is daarom zaak in een vroeg stadium jouw positie af te bakenen en je goed te laten voorlichten. Als er een geschil ontstaat, vertegenwoordigen de betreffende goederen vaak generlei waarde meer. De financiële risico’s kunnen dan ook aanzienlijk zijn. Goede duidelijke afspraken met alle relevante contractspartijen voorkomen onnodige risico’s.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Onze agrarische advocaten hebben ervaring op het gebied van voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Wij werken onder andere voor de AGF-sector en groothandelaren in allerlei levensmiddelen en dranken. In dat verband adviseren en procederen wij onder andere over de import (douane zaken) en verhandeling van fruit afkomstig uit het buitenland en de verhandeling van levensmiddelen binnen en buiten de Europese Unie. Zonodig werken wij samen met externe onderzoeksbureaus en andere specialisten.

© 2022 RWV