MENU

Mediation

Samen zoeken naar een oplossing

Wanneer je een geschil hebt met je werknemer of met je werkgever, je verhuurder of huurder, je buurman of iemand met wie je zaken doet, hoeft dit niet altijd een gang naar de rechtbank te betekenen. In heel veel gevallen is een geschil zeer geschikt om met behulp van begeleiding door een mediator samen op te lossen. 

Als je gaat scheiden, vergroot je met het doorlopen van een mediationtraject de kans dat je na het afwikkelen van de echtscheiding beter in staat bent om met elkaar te communiceren en dat gemaakte afspraken langer over en weer gedragen worden. Dit is in het bijzonder van belang in het geval er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken.

Mediator

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die jou en de andere partij helpt om samen tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot een advocaat is de mediator onpartijdig en neemt hij geen standpunt in. In tegenstelling tot de rechter, neemt een mediator geen beslissingen.

De juiste keuze?

Als je voor mediation kiest, betekent dit dat je actief meewerkt aan het vinden van een oplossing. Je bent bereid om samen met de andere partij een oplossing te vinden.

Bij mediation kun je ook niet-juridische aspecten in de oplossing betrekken. Dit is in een juridische procedure bij de rechtbank niet mogelijk.

Mediation is dé oplossing wanneer je de oplossing in eigen hand wilt houden, wanneer je jouwgeschil goed wilt afsluiten of wanneer je bereid bent om met de andere partij te overleggen en te onderhandelen. Een oplossing via mediation zorgt er ook voor dat de (goede) relatie met de andere partij in stand kan blijven.

Goedkoper en sneller

Meestal is de mediation na enkele bijeenkomsten afgerond. Dat betekent dat mediation vaak goedkoper is dan een procedure bij de rechter. Het is bij mediation zelfs mogelijk om geschillen waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen, in één keer op te lossen. Dat scheelt tijd en geld!

Is mediation iets voor jou?

Geschillen kunnen overal en op elk moment ontstaan. Onze mediators streven er naar om deze voor jou op te lossen en waar mogelijk geschillen te voorkomen. Ben je benieuwd of jouw geschil geschikt is voor mediation of heb je andere vragen, dan kun je bij de (register) mediators van RWV terecht.

© 2022 RWV