Dinsdag 13 juni | 12.15 - 13.45 uur


Halverwege het jaar is een goed moment om de arbeidsrechtelijke stand van zaken op te maken. Wat heeft het jaar 2023 ons dan al gebracht aan nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van:

  • het ontslagrecht,
  • flexibel werken,
  • de kwalificatie van de arbeidsverhouding,
  • het concurrentiebeding, en
  • het pensioenrecht

Tijdens deze masterclass licht arbeidsrechtadvocaat Ronald Verheij de belangrijkste actualiteiten toe en bespreekt hij wat deze voor de HR-praktijk betekenen.

Kom naar onze masterclasses

Graag nodigen we je uit voor onze masterclass, die in een kleine setting en op informele wijze wordt gehouden, met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl je geniet van de lunch, lichten onze advocaten de juridische kant van een arbeidsrechtelijk thema toe. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen en kunnen we, juist omdat de groep voornamelijk uit HR-managers en P&O medewerkers bestaat, dieper op het onderwerp ingaan. Ben je er (weer) bij?! 

Inschrijven voor deze masterclass is alleen mogelijk op uitnodiging.