RWV Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling. De klachtenregeling kun je hieronder downloaden. De klachtenregeling beschrijft de kantoorklachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat je je klachten aan de klachtfunctionaris kenbaar maakt. De klachtfunctionaris is degene die door RWV is belast met de behandeling van de klacht en die niet betrokken is geweest bij de behandeling van de zaak. In de meeste gevallen is dit Mr F.M.L. Dekkers.

Slaagt de klachtfunctionaris er niet in jouw klachten te verhelpen dan kun je deze voorleggen aan de Rechtbank Den Haag.

Download Kantoorklachtenregeling