MENU

Wetgeving inzake plantenziekten en dierwelzijn

Als agrarisch ondernemer ben je afhankelijk van gewassen of een veestapel. Dit zijn zaken waar je veel zorg en geld in investeert. Ondanks jouw zorg kunnen er in gewassen en veestapels ziektes optreden waardoor je met specifieke, meestal bestuursrechtelijke, wetgeving te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de Plantenziektenwet,
  • de Wet Dieren, en
  • de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 

Teeltverbod

Op basis van Wetgeving inzake plantenziekten en dierwelzijn is het bijvoorbeeld mogelijk dat de overheid je een teeltverbod voor een bepaald gewas oplegt of dat er van jouw bedrijf tijdelijk geen dieren af- of aangevoerd mogen worden. 

Dierenwelzijn

Ook worden aan het houden van een veestapel eisen in het kader van het dierwelzijn gesteld. De overheid kan onder andere door bestuursrechtelijke handhaving (last onder bestuursdwang of last onder dwangsom) optreden tegen het niet naleven van deze eisen. Kortom zaken die van jou als agrarisch ondernemer de nodige juridische aandacht vragen.  

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Onze agrarische advocaten kunnen je preventief adviseren als je op jouw bedrijf met Wetgeving inzake plantenziekten en dierwelzijn te maken krijgt. Ook kunnen zij namens jou een bezwaarschrift of een beroepschrift opstellen als volgens jou de wetgeving onjuist door het bestuursorgaan op jouw bedrijf wordt toegepast.

© 2022 RWV