MENU

Wetgeving inzake plantenziekten en dierwelzijn

Als agrarisch ondernemer bent u afhankelijk van  gewassen of een veestapel. Dit zijn zaken waar u veel zorg en geld in investeert. Ondanks uw zorg kunnen er in gewassen en veestapels ziektes optreden waardoor u met specifieke, meestal bestuursrechtelijke, wetgeving te maken krijgt.
U moet dan denken aan bijvoorbeeld: de Plantenziektenwet, de Wet Dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 

Teeltverbod

Op basis van deze wetgeving is het bijvoorbeeld mogelijk dat de overheid u een teeltverbod voor een bepaald gewas oplegt of dat er van uw bedrijf tijdelijk geen dieren af- of aangevoerd mogen worden. 

Dierenwelzijn

Ook worden aan het houden van een veestapel eisen in het kader van het dierwelzijn gesteld.
De overheid kan onder andere door bestuursrechtelijke handhaving (last onder bestuursdwang of last onder dwangsom) optreden tegen het niet naleven van deze eisen. Kortom zaken die van u de nodige juridische aandacht vragen als agrarisch ondernemer.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze agrarische advocaten  kunnen u preventief adviseren als u  op uw bedrijf met deze wetgeving te maken krijgt. Ook kunnen zij namens u een bezwaar- of een beroepschrift opstellen als volgens u de wetgeving onjuist door het bestuursorgaan op uw bedrijf wordt toegepast.

© 2021 RWV