waar kunnen wij je bij helpen?

onze intellectueel eigendom expertises

Auteursrecht

Bij de term auteursrecht denken veel mensen vaak aan rechten op teksten. Maar auteursrecht beschermt veel meer. Bovendien krijgt vrijwel iedere maker van een tekst, een schilderij, computerprogramma of ontwerp meteen auteursrecht. Daar hoeft verder niets voor te gebeuren.

Wanneer je auteursrecht hebt, mag je bepalen wat er met jouw werk gebeurt: Wie mag jouw tekst kopiëren? Wie mag jouw ontwerp of logo gebruiken? Wie mag jouw computerprogramma wijzigen? Enzovoort.

Onze intellectueel eigendom advocaten kunnen je uitgebreid adviseren en bijstaan in zaken over auteursrecht. 

 • Wanneer heb je auteursrecht?
 • Wat moet je doen als iemand je kopieert?
 • Hoe kun je auteursrecht beschermen of overdragen?
 • En wat kun je doen wanneer je wordt beschuldigd van inbreuk op auteursrecht?

En wist je dat veel personen of bedrijven houder van auteursrechten zijn, terwijl zij dat niet eens weten?

Merkenrecht 

Een goed merk is voor veel bedrijven, organisaties en andere instellingen van enorm economisch belang. Het merk geeft bijvoorbeeld bescherming aan het logo, de huisstijl, portretten, woorden, zinnen en soms zelfs de kleuren die in de markt worden gebruikt. Het beschermen van een merk is dus zeer belangrijk.

Belangrijke vragen in het merkenrecht zijn:

 • Wanneer is er sprake van een merk?
 • In welke landen kan ik mijn merk laten registreren?
 • Voor welke producten (goederen) geldt een merk?
 • Wat kan ik doen als iemand mijn merk namaakt? 
 • Wanneer verlies ik een recht op een merk?

Je hebt pas een merkenrecht wanneer je merk is gedeponeerd bij (bijvoorbeeld) het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, ook weleens het Merkenbureau genoemd. Om jouw merk te kunnen laten registreren, mag het niet te veel lijken op een ander merk dat al is geregistreerd. Anderzijds, lijkt het merk van jouw concurrent te veel op jouw eigen merk? Schakel dan een merkenrecht advocaat in om dit te verbieden. 
 

Octrooirecht

Het octrooirecht stimuleert bij uitstek vooruitgang en innovatie. Het biedt beschermingen als je iets nieuws hebt uitgevonden en verschaft je als uitvinder de mogelijkheid om genot te kunnen hebben van de opbrengsten van je uitvinding. Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Voorbeelden van een uitvinding zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen of een onderdeel van een machine.

Een octrooi kan zowel op nationaal als op Europees niveau worden verkregen. De octrooiprocedure in Nederland is een administratieve procedure, terwijl de Europese procedure meer inhoudelijk is. 

Een uitvinding komt in aanmerking voor een octrooi als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

 • Het moet gaan om een uitvinding;
 • De uitvinding moet nieuw zijn;
 • Er moet sprake zijn van inventiviteit;
 • De uitvinding moet toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid.

DOWNLOAD WHITEPAPER OVER INBREUK OP JOUW IE-RECHTEN

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie

waarom onze intellectueel eigendom advocaten inschakelen?

Onze intellectueel eigendom advocaten bieden je volledige ondersteuning in IE gerelateerde vraagstukken en gerechtelijke procedures. Mocht het nodig zijn, dan werken we daarbij samen met externe specialisten zoals, merken- en modelgemachtigden, douanespecialisten en recherchebureaus.

We hebben diepgaande kennis op het gebied van intellectueel eigendom en daaraan gerelateerde specialisaties zoals douane- en mededingingsrecht. Daarbij werken we actief samen met ondernemingsrecht advocaten en aanbesteding en mededinging advocaten.

Je hebt één contactpersoon die samen met jou de aanpak van jouw zaak afstemt op jouw wensen en jouw organisatie. We combineren inhoudelijke kennis met goed passende en goed overwogen stappen, op het juiste moment.

Onze intellectueel eigendom 
advocaten staan voor je klaar!

Button LinksButton Links

wat klanten over ons zeggen

Jeroen Joustra was vrij snel heel duidelijk. Hij adviseerde mij om het systeem niet uit te rollen op de door mij beoogde manier. De risico’s waren te groot. En alhoewel ik in eerste instantie natuurlijk teleurgesteld was, ben ik blij dat ik zo open en eerlijk ben geadviseerd. Lees meer

Bas ZwaagSoftware engineer en ondernemer

Het was met Matthy van Paridon en Harjo Bakker erg prettig en snel schakelen. Mede dankzij hun deskundigheid, strategische adviezen en terughoudend optreden, hebben we het geschil met een heel bevredigend resultaat kunnen oplossen. Lees meer

Henk Braat

Olympus Nederland

misschien ook interessant voor jou