MENU

Incasso nationaal

Op het moment dat u ons inschakelt starten wij direct de minnelijke incassoprocedure. In eerste instantie proberen wij altijd zonder tussenkomst van de rechter de vordering te innen. Lukt dat niet binnen de gestelde termijnen dan schakelen wij in overleg met u snel over naar de gerechtelijke procedure. Incassoprocedures zijn bij ons altijd maatwerk. Zo kunt u bijvoorbeeld uw voorkeur aangeven met betrekking tot de 'intensiteit’ van het minnelijke incassotraject:

Commerciële belangen

Een vordering op een goede relatie kunnen wij met een mild traject incasseren, waarbij de tone of voice van de brieven vriendelijker is en de debiteur meer ruimte krijgt voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Door oog te hebben voor commerciële belangen richten wij ons op een oplossing die resultaat en klantbehoud combineert. Deze aanpak duurt weliswaar langer maar biedt u wel een oplossing als de debiteur zijn welgemeende afspraken met u niet nakomt.

Vaste afspraken

Bij een normale incassocyclus ligt de nadruk nog steeds op het incasseren in de minnelijke fase, maar de doorlooptijd is korter en de toon strenger. Uit onze ervaring blijkt dat de dreiging met een gerechtelijke procedure een debiteur vaak alsnog tot betaling beweegt. Als tijdens het minnelijke incassotraject geen reactie van uw debiteur komt, of afspraken worden niet nagekomen, dan zullen wij in overleg met u aansturen op gerechtelijke maatregelen. Tijdens het incassoproces kan de debiteur meer ruimte krijgen door een betalingsregeling aan te gaan waarbij een directe deelbetaling als eis wordt gesteld.

Direct doorpakken

Bij de strenge incassocyclus wordt in een kort minnelijk traject aangestuurd op snelle gerechtelijke acties. Dit kan nodig zijn in verband met uw eigen liquiditeitspositie of wanneer u vermoedt dat uw debiteur op het punt staat om met de noorderzon te vertrekken. Conservatoir beslag is in de regel al mogelijk binnen 24 uur na akkoord van de rechtbank. Zodoende worden aanwezige (bedrijfs)middelen veiliggesteld in afwachting van de procedure. In alle communicatie wordt volledige betaling geëist, zonder uitzondering.

Vast contactpersoon

Zowel tijdens de buitengerechtelijke als de gerechtelijke fase staat uw eigen vast contactpersoon klaar om antwoord te geven op vragen of om te overleggen over de best mogelijke aanpak. Van belang bij vorderingen in uiteenlopende sectoren is kennis van de wijze waarop een vordering ontstaat, en de gevolgen van het uitblijven van betaling. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in de incassobranche en daarbij mogen wij vele ondernemingen, groot en klein, nationaal en internationaal, tot onze vaste klanten rekenen. Door de tomeloze inzet van onze medewerkers en jarenlange ervaring garandeert RWV dat haar medewerkers bekend zijn met de materie en daarom snel en effectief uw debiteuren professioneel kunnen overtuigen. Herkennen van problematiek en hier op de juiste wijze de behandeling op afstemmen is van essentieel belang om goede resultaten te behalen zodat u snel weer over uw geld kan beschikken.

© 2019 RWV