Heeft u een rechtsbijstandverzekering, maar mag u van uw rechtsbijstandverzekeraar niet zelf beslissen welke advocaat u wilt inschakelen? Dat is nu verleden tijd.

Vandaag oordeelde het Europese Hof van Justitie dat u als rechtbijstandverzekerde altijd recht heeft op een vrije advocaatkeuze in een procedure. Zelfs voor juridische procedures waar geen advocaat verplicht is, zoals bij de kantonrechter of bestuurszaken.

De uitspraak volgt op een procedure tussen de DAS Rechtsbijstand en een verzekerde. De DAS wilde de kosten van de door de verzekerde zelf gekozen advocaat niet vergoeden, maar wordt nu door het Europese Hof teruggefloten.

De uitspraak heeft niet alleen voor de DAS Rechtsbijstand gevolgen, maar ook voor andere verzekeraars. Zij zullen eveneens hun voorwaarden moeten aanpassen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of wilt u ons inschakelen voor uw procedure, neem gerust contact met ons op. Meer informatie vindt u ook op LegalDutch, evenals de door het Europese Hof gedane uitspraak.