MENU

Tarieven

Tarieven, de keuze is aan u!

Voordat u RWV Advocaten een opdracht geeft, adviseert de behandelend advocaat u over de haalbaarheid van uw zaak en neemt met u de wijze van tarifering en de kosten door. U kunt met ons de volgende (combinatie van) tariefafspraken maken.

1. Vaste prijsafspraak

Wilt u aan het einde van de rit niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om met ons vaste prijsafspraken te maken. Onze werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uur en van mogelijke bijkomende kosten (denk aan: griffierechten, deurwaarderskosten, etc) kunnen wij over die afzonderlijke delen prijsafspraken maken. Gezien onze ruime ervaring is dat in de meeste gevallen geen probleem.

2. Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Succes kunnen wij niet garanderen, wel dat wij ons uiterste best voor u doen om een positief resultaat te behalen. Onze beroepsregels verbieden ons afspraken te maken op basis van ‘no cure, no pay’. Wel kunnen we van tevoren afspraken maken over de uurtarieven die mede bepaald worden door het resultaat. Bij aanvang van de behandeling van uw zaak spreken we een laag en hoog uurtarief af. Mocht het resultaat van de zaak tegenvallen, bijvoorbeeld door een negatieve uitspraak van de rechter, dan brengen we het lage afgesproken uurtarief in rekening. Boeken we succes en behalen we een positief resultaat, dan brengen we het hoger afgesproken uurtarief in rekening.

3. Uurtarief

Wilt u liever dat we op de klassieke manier onze kosten bij u in rekening brengen, geen probleem. We houden in dat geval nauwkeurig de geschreven tijd in uw zaak bij en u ontvangt maandelijks een factuur. Het uurtarief varieert van € 120,00 tot € 330,00 en wordt van tevoren met u afgesproken.

Iedere advocaat registreert nauwkeurig de uren en werkzaamheden, die hij of zij aan een zaak besteedt. U vindt dit terug op de specificatie bij de factuur.

Dit uurloon wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

4. Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van een transactie kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs, een ander deel tegen een flexibel uurtarief.

Wel eens aan mediation gedacht?

RWV Advocaten streeft er naar een zaak voor u op adequate en voordelige wijze op te lossen. Het is lang niet altijd nodig om te procederen. Soms komen onze advocaten via bemiddeling buiten de rechtszaal tot een oplossing. Dat scheelt tijd en geld. We hebben gecertificeerde mediators op vrijwel alle terreinen. Van echtscheiding tot arbeidsrecht, bestuursrecht en burengeschillen.

Kantoorkosten

Voor verschotten die moeilijk te specificeren zijn (zoals portikosten, kopieerkosten, secretariële ondersteuning), rekenen we een vast percentage van 7 % over het honorarium. Het merendeel van de verschotten is belast met BTW.

Verschotten en financiële risico’s

Mocht het tot een proces komen, dan licht de advocaat u vooraf in over de kosten die de advocaat maakt bij de behandeling van een zaak, ook wel verschotten genoemd. Denk bijvoorbeeld aan kosten van getuigen of deskundigen. Hetzelfde geldt voor griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en dergelijke. Maar ook licht de advocaat u in over de financiële risico's van een proces. U dient er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat de rechter de verliezende partij tot betaling van de proceskosten kan veroordelen.

De declaratie

RWV Advocaten declareert in principe maandelijks, zodat u een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. U bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken en kunt tijdens het traject keuzes maken met betrekking tot de voortgang. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, kantoorkosten, verschotten en BTW.

Voorschot

RWV Advocaten brengt (in de meeste gevallen) bij de aanvang van een zaak een voorschot in rekening.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten van RWV Advocaten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. U treft de Algemene voorwaarden aan bij een eerste opdrachtbevestiging.

Klachtenregeling

Mocht u tijdens of na de behandeling van uw zaak niet tevreden zijn over de aanpak of het optreden van uw advocaat, dan kunt u een klacht bij RWV indienen. RWV Advocaten heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

BTW-nummer

Ons BTW-nummer is: NL 008917 796 B01

© 2021 RWV