MENU

Communicatie & rapportages

Maatwerk

Wij beschikken over diverse mogelijkheden om u te informeren over de stand van zaken en voortgang in uw dossier(s). Wij verschaffen periodiek managementinformatie op dossier- en portefeuilleniveau. Rapportages kunnen op maat worden gemaakt naar uw wensen en zodoende aansluiten op de rapportagevoering binnen uw eigen organisatie.

RWV Online

Via het RWV Incasso online systeem kunt u de voortgang van uw dossiers volgen. Dit systeem staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. Hieronder treft u daarvan een impressie aan.

Deze online inzage biedt direct inzicht in de resultaten van de incassoportefeuille. Heldere overzichten kunnen op elk niveau en op elk moment (realtime) worden opgevraagd. Op deze online omgeving is te zien hoe een dossier er financieel voor staat, welke acties er door de collections-medewerker zijn ondernomen en is er de communicatie die er met uw debiteur heeft plaatsgevonden te vinden. Dit is geen vervanging van het persoonlijke contact, maar een extra service om de actuele status van uw dossiers te raadplegen. Aan individuele wensen kan overigens, voor wat betreft de inhoud van de online inzage, met maatwerk worden voldaan. 

© 2019 RWV