De curatoren van de Sectie Insolventierecht zijn in januari benoemd in de faillissementen van A&P Dak- en Loodgieterswerken B.V. en Esnacom Dak- en Gevelsystemen B.V.

A&P Dak- en Loodgieterswerken B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 2 januari 2013 is het faillissement van A&P Dak- en Loodgieterswerken B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

A&P voerde een loodgieters- en dakdekkersbedrijf. Werkzaamheden werden in onderaanneming verricht. Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in teruglopende omzet en marges vanwege de economische mailaise in de bouw. Doodsteek zouden twee faillissementen van belangrijke opdrachtgevers zijn geweest. Een doorstart ligt niet in de lijn der verwachting.

Esnacom Dak- en Gevelsystemen B.V.

Bij vonnis van het Gerechtshof 's-Gravenhage d.d. 29 januari 2013 is het faillissement van Esnacom Dak- en Gevelsystemen B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. D.A. Beck als curator.

Failliet dreef een onderneming op het gebied van daksystemen voor grote bouwprojecten. De zustervennootschap van failliet heeft inmiddels een doorstart van de onderneming van failliet gerealiseerd. De curator zal de komende periode het faillissement verder af gaan wikkelen.


Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.