MENU

Harjo Bakker

Advocaat

Specialiseert zich al sinds het begin van zijn carrière als advocaat in 2003 in ondernemingsrecht en insolventierecht in de ruimste zin van het woord. Heeft inmiddels een track record opgebouwd op het gebied van fusies & ruzies, advisering van bedrijven in moeilijkheden, financiering, herstructurering en doorstarts.

De rechtbank benoemt Harjo regelmatig tot curator of bewindvoerder bij faillissementen en surseances. Hij is onder andere lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD, de vereniging van advocaten die door opleiding en ervaring specifieke deskundigheid bezitten op dat rechtsgebied.

Een sector die de speciale aandacht van Harjo heeft is de Agri & Foodsector.

Lidmaatschappen

 • Vereniging Insolventierecht (INSOLAD)
 • Specialisatievereniging van internationale insolventiespecialisten (INSOL)
 • TMA (Turnaround Management Association) Nederland
 • Kiwanis Sleutelstad

Opleiding

 • Nederlands Recht
 • CPO Insolventierecht voor curatoren
 • Grotius Insolventierecht
 • Financiële Economie voor insolventierecht specialisten

Talen

 • Engels

Rechtsgebiedenregister NOvA

Harjo Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht:
  Faillissement
  Surseance van betaling

 • Ondernemingsrecht:
  Bestuurdersaansprakelijkheid
  Fusies en overnames
  Vennootschappen
  Verenigingen en stichtingen 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lees meer +
Lees minder
© 2021 RWV