MENU

Harjo Bakker

Advocaat

Specialiseert zich al sinds het begin van zijn carrière als advocaat in 2003 in ondernemingsrecht en insolventierecht in de ruimste zin van het woord. Heeft inmiddels een track record opgebouwd op het gebied van fusies & ruzies, advisering van bedrijven in moeilijkheden, financiering, herstructurering en doorstarts.

De rechtbank benoemt Harjo regelmatig tot curator of bewindvoerder bij faillissementen en surseances. Hij is onder andere lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD, de vereniging van advocaten die door opleiding en ervaring specifieke deskundigheid bezitten op dat rechtsgebied.

Een sector die de speciale aandacht van Harjo heeft is de Agri & Foodsector.

Harjo Bakker: "Ik vind het mooi om als hulptrainer samen met mijn kinderen op het veld te staan

Lidmaatschappen

 • Vereniging Insolventierecht (INSOLAD)
 • Specialisatievereniging van internationale insolventiespecialisten (INSOL)
 • Dutch Turnaround Association

Opleiding

 • Nederlands Recht – Universiteit Leiden
 • CPO Insolventierecht voor curatoren – Radboud Universiteit Nijmegen
 • Grotius/Insolad specialisatieopleiding  Insolventierecht – Radboud Universiteit Nijmegen
  • Financiële Economie voor insolventierecht specialisten – Erasmus Universiteit Rotterdam

  Talen

  • Engels

  Rechtsgebiedenregister NOvA

  Harjo Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht:
   Faillissement
   Surseance van betaling

  • Ondernemingsrecht:
   Bestuurdersaansprakelijkheid
   Fusies en overnames
   Vennootschappen
   Verenigingen en stichtingen 

  Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Lees meer +
  Lees minder
  © 2022 RWV