Dinsdag 21 mei | 12.15 - 13.45 uur


Ondernemers die niet langer in staat zijn om hun betalingsregelingen bij de Belastingdienst na te komen, zijn – als ze hun continuïteit willen behouden - aangewezen op de mogelijkheden voor kwijtschelding. Dankzij de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en het beleid van de Belastingdienst met betrekking tot akkoorden, zijn deze mogelijkheden de afgelopen jaren uitgebreid. Tot 1 april 2024 stemde de Belastingdienst zelfs in met eenzelfde percentage als dat van de reguliere schuldeisers; deze tijdelijke versoepeling is echter inmiddels beëindigd.

Heb je als ondernemer aanzienlijke belastingschulden en wil je een faillissement voorkomen? Of heeft jouw klant moeite met het nakomen van betalingsregelingen en wil je als accountant, fiscalist of bedrijfsadviseur het beste advies bieden? Wij leggen je graag uit welke opties er nog mogelijk zijn om deze schulden te verminderen tijdens onze masterclass ‘Sanering en de fiscus: wat zijn de mogelijkheden?’ op dinsdag 21 mei 2024. Martijn Hoving, faillissementscurator en advocaat ondernemings- en insolventierecht, verzorgt deze masterclass. 

Masterclass Insolventierecht: Sanering en de fiscus: wat zijn de mogelijkheden?

Tijdens deze masterclass komen de mogelijkheden aan bod om belastingschulden van ondernemers te saneren. Aan de orde komen de diverse regelingen in de Leidraad Invordering en het daaraan gekoppelde actuele beleid van de Belastingdienst. Ook behandelen we een casus waarin de mogelijkheden onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uiteen worden gezet.

Kom naar onze masterclass

Graag nodigen we je uit voor onze masterclass, die in een kleine setting en op informele wijze wordt gehouden, met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl je geniet van de lunch, verzorgt Ondernemings- en Insolventierechtadvocaat Martijn Hoving een presentatie. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen aan Martijn of één van de andere (insolventierecht)advocaten. Ben je er (weer) bij?!