MENU

Martijn Hoving

Advocaat

Aan RWV Advocaten verbonden sinds 1998 en werkzaam als ondernemingsrecht- en insolventierechtadvocaat. Richt zich binnen het ondernemingsrecht vooral op het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen en het adviseren en procederen bij geschillen daarover. Treedt regelmatig op als curator en bewindvoerder bij insolventies  en behandelt in dat kader ook kwesties over onder meer zekerheidsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Zijn bedrijfskundige achtergrond plus ervaring als ondernemer, manager, bewindvoerder en advocaat stellen Martijn in staat snel te zien waar de kansen liggen, maar ook wat de grootste risico’s zijn. Het slaan van bruggen tussen die twee ziet hij als zijn grootste uitdaging als advocaat. Communicatie is daarbij essentieel: “Ontdekken waar de werkelijke wensen en belangen liggen door te luisteren en die te vertalen naar juridische oplossingen, daar ga ik voor.”

Martijn is zeer geïnteresseerd in de veranderingen die nieuwe technologieën teweeg brengen binnen onze maatschappij. Regelmatig adviseert en publiceert hij over de juridische aspecten van nieuwe technologieën, digitalisering en ‘big data’.

Lidmaatschappen

 • Rotaryclub Noordwijk Duin- en Bollenstreek
 • Vereniging Insolventierecht (INSOLAD)

Opleiding

 • Nederlands Recht
 • Bedrijfskunde
 • Grotius Insolventierecht

Talen

 • Engels
 • Duits
 • Frans

Rechtsgebiedenregister NOvA

Martijn Hoving heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht:
  Faillissement
  Surseance van betaling

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lees meer +
Lees minder
© 2022 RWV