Tegelijkertijd komt het ook voor dat ondernemers ten onrechte een beroep doen op hun merk, bijvoorbeeld met de bedoeling om concurrenten dwars te zitten. Er zijn grenzen aan het merkenrecht. Een merkenrecht advocaat kan jou als ondernemer helpen met het beschermen van jouw merk.

Wanneer kan iets een merk zijn?

Kort gezegd moet een merk als teken de producten, waren of diensten van een onderneming herkenbaar maken en zodoende kunnen beschermen.

Wat kan een merk zijn?

Volgens de wet omvat een merk alle tekens die dienen om jouw waren (producten) of diensten te onderscheiden. Dan denk je al snel aan een logo of vorm, maar door deze ruime definitie kunnen veel meer tekens als merk beschermd worden. Een kort overzicht.

  • Namen en woorden, zoals Coca-Cola, Philips of Fugro;
  • Cijfers kunnen ook een merk vormen, zoals bijvoorbeeld 555;
  • Combinaties van cijfers en woorden (3M of 7Up);
  • Logo’s, zoals die van Apple, Nike of Shell. Soms is de manier waarop een woord grafisch is weergegeven ook een merk, zoals bij de logo’s van Coca-Cola of Ford;
  • De vorm van een product kan ook een merk zijn, zoals de vorm van een Coca-Colaflesje (de vorm moet specifiek herkenbaar zijn);
  • Kleuren kunnen, wanneer ze door het grote publiek met een merk in verband worden gebracht, ook een merk zijn (zoals bijvoorbeeld Zwitsal-geel). Overigens kan een enkele kleur niet als merk worden vastgelegd. Er is een duidelijke omschrijving nodig van de kleurcode, het gebruik van de kleur en het feit dat de kleur wordt opgevat als merk;
  • Klanken, zoals het geluid van ‘Intel Inside’, kunnen een zogenaamd klankmerk vormen;

Wil je advies over de mogelijkheden om jouw merk te laten registreren? Neem contact op met een van onze merkenrecht advocaten.

De hoofdregel luidt: zonder merkinschrijving heb je geen merkenrecht.

Laat jouw merk registreren

Een merk wordt geregistreerd door een organisatie die door een overheid daarvoor is aangewezen. In Nederland is dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Als je jouw merk wilt laten registreren, zal het BOIP nauwkeurig moeten kunnen vaststellen wat jouw merk precies is en welke producten of diensten er beschermd moeten worden. De hoofdregel luidt: zonder merkinschrijving heb je geen merkenrecht.

Onderscheidend vermogen

Om bijvoorbeeld jouw logo of productnaam (het teken) als merk te laten registreren, moet het teken over onderscheidend vermogen bezitten. Het publiek moet het merk dus makkelijk kunnen herkennen.

Of jouw merk inderdaad over voldoende onderscheidend vermogen beschikt, wordt als eerste getoetst door het Merkenbureau. Het Merkenbureau beoordeelt jouw aanvraag en beslist vervolgens of jouw merk kan worden ingeschreven.

Jouw merk mag geen beschrijving zijn

Uitsluitend beschrijvende aanduidingen kunnen niet als een merk dienen. Je kunt het woord ‘bakker’ niet laten vastleggen voor een bakkerij, net zoals dat je Apple niet kunt laten vastleggen voor fruitproducten. Deze woorden omschrijven de producten of diensten, zonder dat de herkomst ervan is af te leiden. Dat is anders wanneer Apple wordt gebruikt voor computerproducten. Het onderscheidend vermogen van een merk wordt dus bepaald door de markt waarin het teken wordt gebruikt.

Is jouw merk onderscheidend binnen jouw markt?

Om te kunnen bepalen binnen welke markt een merk wordt gebruikt, zijn er zogenaamde klassen in het leven geroepen. Een klasse omschrijft het soort producten of diensten waarbinnen het merk gebruikt zal worden. Ook hier geldt weer: Diesel zal niet als merk kunnen worden vastgelegd in de klasse olie-industrie, maar wordt wel degelijk gebruikt als kledingmerk.

 

help! mijn merk wordt nagemaakt

merkinbreuk

Ben je eigenaar van een merk, dan kun je anderen verbieden om dit merk te gebruiken of na te maken. De meest heldere vorm van inbreuk op jouw merkenrecht is wanneer een ander jouw merk letterlijk als teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten. Dit is bijvoorbeeld wanneer merkkleding wordt nagemaakt. Dit gebruik kun je verbieden.

Iets lijkt te veel op jouw merk: verwarring!

Een tweede grond om het gebruik van een teken te verbieden is wanneer er verwarringsgevaar ontstaat. Je hebt immers een merk om jouw product mee te onderscheiden. Gebruikt een ander een teken dat veel lijkt op jouw merk, dan ontstaat er verwarringsgevaar. Dit is wanneer het publiek niet zeker weet of een product van jou, of van jouw concurrent afkomstig is. Daarom kun je in het geval van verwarring het gebruik van een teken laten verbieden. Het wasmiddel Oma lijkt bijvoorbeeld te veel op het wasmiddel Omo.

Onrechtmatig verkregen voordeel en afbreuk doen

Als je een bekend merk hebt, kan het zijn dat een ander probeert mee te liften op jouw succes. Door een product in verband te brengen met een bekend merk, kan onrechtmatig voordeel worden getrokken. Deze vorm van merkinbreuk kun je ook laten verbieden.

Tot slot kan het zo zijn dat een bepaald teken afbreuk doet aan jouw merk. Het gebruik van het teken ‘Klarein’ als schoonmaakmiddel doet bijvoorbeeld afbreuk aan de merknaam ‘Clareyn’ voor jenever.

DOWNLOAD WHITEPAPER OVER INBREUK OP JOUW IE-RECHTEN

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie

onze merkenrecht advocaten
staan voor je klaar!

Button LinksButton Links

misschien ook interessant voor jou