In de constant evoluerende wereld van het bedrijfsleven zijn het handelsnaamrecht en het merkenrecht twee onmisbare tools die je helpen bij het beschermen van je bedrijfsidentiteit.

Hoewel deze rechtsgebieden in eerste instantie complex kunnen lijken, zijn ze met de juiste uitleg relatief eenvoudig te begrijpen. In dit artikel ontleden we beide routes tot in detail, inclusief praktische tips en voorbeelden, om je een solide begrip van deze beschermingsmechanismen te geven.

De eerste stap naar bescherming: de handelsnaam

Wat is een handelsnaam?

De handelsnaam is de naam waarmee een onderneming deelneemt aan het economisch verkeer. Het gaat dus om de herkenning van jouw bedrijf. Herkenning is natuurlijk belangrijk, zeker wanneer je zorgvuldig een goede naam hebt opgebouwd.

Het handelsnaamrecht biedt een directe en ongecompliceerde manier om je bedrijfsnaam te beschermen. De Handelsnaamwet beschermt jouw naam al heel snel, namelijk zodra je begint om jouw naam feitelijk te gebruiken. Denk daarbij aan de naam op de voorgevel van jouw bedrijfspand, op jouw briefpapier en op jouw website.

Registratie van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel (KvK) is niet verplicht. Immers, de bescherming begint al zodra je een handelsnaam gebruikt. Toch bevelen wij het wel aan om dit te doen.

Allereerst geeft het jouw (potentiële) klanten duidelijkheid over welke onderneming er opereert onder een specifieke handelsnaam. Bovendien wordt bij de registratie ook de datum vastgelegd. Dat geeft je in eventuele geschillen het bewijs dat je de handelsnaam op die datum al gebruikte.

Praktische Adviezen

Het gebruik van jouw handelsnaam is dus al genoeg om er rechten aan te kunnen ontlenen. Het is dus belangrijk dat je in zo veel mogelijk situaties jouw handelsnaam daadwerkelijk gebruikt. Enkele praktische tips.

  • Zichtbaarheid: Zorg ervoor dat je handelsnaam duidelijk zichtbaar is in alle zakelijke uitingen, inclusief je website, visitekaartjes en communicatie met klanten.
  • Consistentie: Handhaaf een consistente presentatie van je handelsnaam in alle bedrijfscommunicatie om je rechten te versterken.
  • Documentatie: Bewaar alle documenten waarop je handelsnaam vermeld staat, waaronder facturen en contracten, zorgvuldig. Hiermee heb je het bewijs dat je op een bepaalde datum jouw handelsnaam daadwerkelijk gebruikte.

MERKENRECHT: BESCHERMING OP MAAT

Wat is een merk?

Het merkenrecht gaat een stap verder dan het handelsnaamrecht en biedt bescherming voor de unieke aspecten van jouw product en de manier waarop je dit aanprijst. Denk aan logo's, slogans en namen die gebruikt worden om je producten of diensten te identificeren.

Met een handelsnaam bescherm je de identiteit van jouw bedrijf. Een merknaam is meer gericht op de producten die dat bedrijf levert, of de diensten die het verleent. Toch is er tussen beide veel overlap en kunnen ze elkaar zelfs goed versterken. Daarover later meer.

Hoe krijg je een merk?

Om te genieten van merkenrechtelijke bescherming dien je je merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Deze registratie verleent je exclusieve rechten op het gebruik van het merk in de Benelux voor een periode van tien jaar. Deze periode is daarna hernieuwbaar.

Een merk moet uniek zijn binnen de markt waarin het gevoerd wordt. Dit houdt in dat een nieuw merk niet op oudere merken mag lijken. Daarin is wel een kleine nuance aan te brengen. De wetgever heeft namelijk een aantal classificaties gemaakt van markten waarvoor je een merk kunt registreren.

Stel, je hebt een specifiek koffiemerk ontwikkeld, genaamd 'Antoepa'. Er bestaat een specifieke classificatie voor producten die met koffie te maken hebben. Deze heeft het nummer 30, met als omschrijving "Koffie, thee, cacao en vervangingsmiddelen daarvoor."

Je kunt het merk Antoepa dus voor deze classificatie vastleggen, dan biedt het bescherming binnen de koffiemarkt. Maar wat nou als er een bedrijf is dat 'Antoepa' wil laten vastleggen als merk voor cosmetica? In beginsel is dat gewoon mogelijk. Je begeeft je immers in een andere markt dan de koffiemarkt. Weet je het niet zeker? Neem dan contact met ons op.

Als je het merk liever niet zelf registreert, kun je dit ook laten doen door een merkengemachtigde. Dat is een specialist op het gebied van merkregistratie. Een merkengemachtigde kan er bovendien op letten dat anderen niet een merk laten registreren dat wel erg veel op het jouwe lijkt. Gebeurt een dergelijke registratie onverhoopt toch? Schakel dan een van onze intellectueel eigendom advocaten in.

Aandachtspunten voor een goed merk

  • Onderscheidend Vermogen: Kies een merk dat uniek en onderscheidend is. Een algemene term zoals "Heerlijke Pizza" zal waarschijnlijk niet worden geaccepteerd voor registratie. Die term is te algemeen.
  • Onderzoek: Voordat je een merk registreert, is het cruciaal om onderzoek te doen naar bestaande merken om conflicten te vermijden.

Dubbele beveiliging: handelsnaam- én merkenrecht

Door zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht te benutten, kun je je bedrijf voorzien van een dubbele beveiliging, een strategie die vooral voordelig is bij het uitbreiden van je marktbereik.

In actie tegen inbreuk

Wanneer iemand zonder toestemming je handelsnaam of merk gebruikt, is het tijd om in actie te komen. Het nadoen van jouw bedrijf of merk kan namelijk grote schade opleveren. Je kunt bijvoorbeeld omzetverlies lijden, omdat iemand jouw merk als nepartikel op de markt brengt. Jouw goede reputatie kan worden afgebroken, omdat mensen troep verkopen onder jouw naam. Allemaal voorbeelden van schade die jij kunt lijden. Tijdige actie is dus belangrijk.

Het is in dat geval verstandig om direct juridisch advies in te winnen en zo nodig een ‘cease and desist’-brief te sturen om de inbreukmaker te sommeren te stoppen met het ongeoorloofde gebruik.

Wil je jouw handelsnaam goed beschermen? Wij helpen je graag

Handelsnaam- en merkenrecht zijn twee effectieve middelen om je bedrijfsidentiteit te beschermen. Door een gedegen kennis van deze rechtsgebieden kun je een veilige en succesvolle onderneming opbouwen. Wij helpen jou daar graag bij.

Zorg ervoor dat je deze krachtige instrumenten in je arsenaal hebt terwijl je werkt aan de groei en het succes van je bedrijf.

DOWNLOAD WHITEPAPER OVER INBREUK OP JOUW IE-RECHTEN

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie