De goede naam waarmee jouw onderneming in de markt bekend staat, jouw handelsnaam, is van zeer grote economische waarde. Zaken als dienstverlening, serviceniveau, de geleverde kwaliteit en bereikbaarheid worden immers in direct verband gebracht met jouw bedrijfsnaam. Aan het opbouwen van een goede reputatie gaan bovendien uitgebreide investeringen vooraf. Investeringen in tijd, kennis en werkwijze.

Wanneer een concurrent gebruik maakt van jouw handelsnaam, of een naam voor zijn bedrijf gebruikt die erg lijkt op jouw bedrijfsnaam, is er sprake van ‘inbreuk’. Je kunt op meerdere manieren schade lijden door inbreuk op jouw handelsnaam.

Voorbeelden van het gebruik van een handelsnaam

Een handelsnaam kan op verschillende manieren aan het publiek worden gepresenteerd:

 • De naam op de gevel een bedrijfspand;
 • De namen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;
 • De naam van een onderneming in een domeinnaam of e-mailadres;
 • De naam van een bedrijf in Google zoekresultaten of Google Ads;
 • De naam van een bedrijf op briefpapier, visitekaartjes en in de huisstijl.

Het illegaal gebruik van jouw handelsnaam zorgt voor omzetverlies

Het is zeer schadelijk wanneer een ander, vaak een concurrent, onder dezelfde of bijna dezelfde handelsnaam haar producten of diensten aanbiedt. Dat is in veel gevallen illegaal en levert inbreuk op. Allereerst kaapt deze concurrent een deel van jouw markt weg. Denk aan gevallen waarin nietsvermoedende klanten op zoek gaan naar jouw handelsnaam en daarbij stuiten op de handelsnaam van jouw concurrent, die hetzelfde is, of maar een klein beetje afwijkt van jouw bedrijfsnaam. De klant komt zodoende bij jouw concurrent terecht. En dat op basis van jouw zorgvuldig opgebouwde handelsnaam.

Het nadoen van jouw bedrijfsnaam leidt tot reputatieschade

De verwarring wordt nog ernstiger en schadelijker wanneer de concurrent slechte kwaliteit producten of diensten levert. Omdat de klant denkt met jouw bedrijf van doen te hebben, levert dit vaak aanmerkelijke reputatieschade op. Zo is het niet ondenkbaar dat een klant een slecht product bij jouw concurrent heeft gekocht en maar erover klaagt bij jou!

Het opbouwen van een goede reputatie vergt veel tijd. Het afbreken van een goede reputatie gaat snel. Zorg dus dat je snel over gaat tot het nemen van maatregelen tegen het nadoen van jouw bedrijfsnaam.

Belangrijke punten bij de bescherming van een handelsnaam

De Handelsnaamwet (Hnw) is er om de hiervoor genoemde problemen met verwarrende bedrijfsnamen te voorkomen. Het doel van de Hnw is om oneerlijke concurrentie te voorkomen en om solide handelsverkeer te waarborgen. De bescherming die de Hnw biedt kent een aantal belangrijke aspecten:

 • De wet geeft een onderneming in de praktijk nagenoeg het exclusieve recht om zich onder een bepaalde naam te profileren;
 • De wet zorgt ervoor dat het publiek wordt beschermd tegen de gevolgen van verwarringsgevaar;
 • Het gebruik van een handelsnaam is gerelateerd aan het gebied waarbinnen een onderneming handeldrijft. Een slagerij richt zich vaak op een bepaalde wijk of plaats. Wanneer twee bedrijven dezelfde handelsnaamnaam gebruiken, maar de één is gevestigd in Zeeland en de ander in Drenthe, dan bijten dezelfde handelsnamen elkaar niet. Wanneer beide slagerijen zich beide op geheel Nederland richten, dan is er juist wel sprake van inbreuk. De oudere handelsnaam gaat in dat geval meestal voor.

De beschrijvende handelsnaam

Veel bedrijven gebruiken beschrijvende handelsnamen. Deze zijn bovendien vaak hetzelfde als de domeinnaam. Denk aan fietsenwinkel.nl, wijkopenautos.nl of lampenwinkel.nl.

Maar ook De Slagerij. De Kroeg of De Bakker is een beschrijvende handelsnaam.

In tegenstelling tot het merkenrecht, is het in het handelsnaamrecht toegestaan om een beschrijvende handelsnaam te gebruiken. Tegelijkertijd geldt dat het gebruik van een beschrijvende handelsnaam anderen niet te veel in de weg moet zitten. Iedere onderneming moet immers haar bedrijfsactiviteiten gewoon kunnen omschrijven, zonder dat er meteen sprake is van inbreuk op een handelsnaam.

Lees ook: Passende naam voor jouw onderneming? Doe onderzoek naar oudere rechten van derden

Andere factoren die een rol spelen bij inbreuk op een handelsnaam

De volgende factoren spelen ook een rol bij juridische geschillen over handelsnamen. In de Nederlandse rechtspraak is bepaald dat rechtszaken over handelsnamen worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval:

 • Een oudere handelsnaam gaat in principe voor op een jongere handelsnaam;
 • Wat zijn de totaalindrukken van de gebruikte tekens? In hoeverre zijn deze verwarrend?
 • Komen de gebruikte kleuren overeen?
 • Klinken de namen hetzelfde (komen auditieve kenmerken overeen)?
 • Betekenen de gebruikte begrippen hetzelfde? Zo kan bijvoorbeeld het woord 'maas' of 'goud' op meerdere manieren worden uitgelegd.
 • Is er sprake van het gebruik van een merk?

Kortom: er spelen nogal wat factoren een belang in geschillen over handelsnamen. Neem daarom tijdig contact op met een advocaat handelsnaamrecht.

Deze concrete stappen kun je nemen tegen inbreuk op jouw handelsnaam

Wanneer er sprake is van inbreuk op jouw handelsnaam, kan je de volgende vorderingen instellen:

 • Het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam;
 • Het betalen van een schadevergoeding;
 • Het betalen van minstens een significant en passend deel van de gemaakte juridische kosten.

Handelsnaam beschermen? Schakel een advocaat handelsnaamrecht in

Er zijn dus veel factoren van belang bij de bescherming van jouw handelsnaam. Het is daarom verstandig om een goede advocaat op het gebied van handelsnamen in de arm te nemen.

download whitepaper over inbreuk op jouw IE-rechten

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie