Wat is slaafse nabootsing?

Als er bij het publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan en de nabootsende partij niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarringsgevaar te voorkomen (zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de bruikbaarheid van het product) dan wordt er gesproken over onrechtmatige slaafse nabootsing.

Er mag geen nodeloze verwarring zijn tussen twee producten

Om te bepalen of er (direct of indirect) verwarringsgevaar is, wordt er gekeken naar de invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing van de (potentiële) koper. Daarbij spelen de totaalindrukken van de producten een rol, maar ook hoe een weinig oplettend winkelend publiek (dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet) elk product zal beschouwen.

Een eigen gezicht op de markt is belangrijk om slaafse nabootsing tegen te kunnen gaan

Een belangrijke omstandigheid waar de rechter rekening mee houdt, zijn de totaalindrukken van gelijksoortige producten op de markt (ook wel het ‘Umfeld’ genoemd). Van verwarring kan pas sprake zijn, als het nagebootste product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt. Oftewel: alleen als het uiterlijk van het nagebootste product zich onderscheidt van dat van andere gelijksoortige producten op de markt.

Het kan voorkomen dat een product een eigen gezicht op de markt heeft, maar dat dat langzamerhand verdwijnt doordat er soortgelijke producten op de markt komen. Om het eigen gezicht te behouden, zal je als ondernemer dan ook genoeg moeten doen om nabootsingen van de markt te weren. Doe je dat niet, dan verlies je de mogelijkheid om een (geslaagd) beroep op slaafse nabootsing te doen.

onze intellectueel eigendom
advocaten staan voor je klaar!

Button LinksButton Links

misschien ook interessant voor jou