Wie is er aansprakelijk?

Lijd je schade door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan is je werkgever aansprakelijk, tenzij je werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De enige uitzondering geldt in de situatie waarin de schade het gevolg is van jouw opzet of bewuste roekeloosheid.

Vaak is je werkgever verzekerd

Door een bedrijfsongeval of beroepsziekte kun je als werknemer plots tegenover je werkgever komen te staan, wat een lastige en soms vervelende situatie kan opleveren. Het is niet altijd gemakkelijk om je werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die je hebt geleden. Maar bedenk dat je werkgever hiervoor veelal gewoon verzekerd is.

Wat te doen?

Als je betrokken bent bij een ongeval op je werk, dan is het belangrijk dat jij of je werkgever de arbeidsinspectie direct inschakelt. De arbeidsinspecteur maakt een proces verbaal op waarin wordt vastgelegd wat er is gebeurd.

Wanneer je niet direct onder behandeling bent gesteld van een arts, doe je er verstandig aan zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met je huisarts of het ziekenhuis, zodat je arts snel kan vaststellen of en wat je mankeert. Wacht hier niet te lang mee, omdat het anders moeilijk wordt om het verband te leggen tussen je letsel en het bedrijfsongeval.

Schadevergoeding

Aangezien het aanspreken van je werkgever of zijn verzekeraar lastig voor je kan zijn, raden wij je aan om je direct tot een juridisch adviseur te wenden. Een juridisch adviseur zorgt ervoor dat de relatie tussen jou en je werkgever niet lijdt onder een eventuele  juridische discussie. Bovendien is het voor het vaststellen van de schade van belang dat jouw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Wat kost het als je een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal jouw werkgever of zijn verzekeraar verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost je als slachtoffer dan dus niets. 

Wat kunnen onze letselschade advocaten voor jou betekenen?

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten kunnen je in dit proces bijstaan. Aarzel dan ook niet in een vroeg stadium contact met ons op te nemen.

onze letselschade advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?