Het internet staat er vol mee. Bureau’s die hun diensten aan bieden voor het verhalen van uw letselschade op basis van no cure no pay. Met andere woorden, als u uw zaak verliest, hoeft u geen kosten voor uw rechtsbijstand te betalen. Wint u uw zaak, dan betaalt u een bepaald percentage van uw schadevergoeding aan de rechtsbijstandverlener. Een werkwijze die tot 1 januari 2014 verboden is voor advocaten.

Nadelen van no cure no pay

Volgens de Nederlandse wetgever zijn er te veel nadelen verbonden aan het werken op basis van no cure no pay voor advocaten.

  • Advocaten zouden lastige zaken kunnen weigeren;
  • Advocaten zouden akkoord kunnen gaan met een schikking die niet volledig in het belang van u als cliënt is;
  • In zaken waarin de aansprakelijkheid simpel is vast te stellen, levert u wellicht onnodig een deel van uw schadevergoeding in. Het is namelijk zo dat op het moment dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij vast staat, deze verplicht is de (redelijke) kosten van uw rechtsbijstand te betalen.

Vanaf 1 januari 2014 start experiment no cure no pay

Vanaf 1 januari 2014 geldt een gedeeltelijke opheffing van het verbod. De ontheffing is beperkt tot letselschadezaken en overlijdensschadezaken. Advocaten mogen vanaf begin volgend jaar in deze zaken afspraken met u maken om u bij te staan op basis van een resultaatgerichte beloning. Het experiment zal vijf jaar duren. Doel van dit experiment is het verlagen van de drempel zodat het in principe voor iedereen mogelijk is om hun recht te halen op het moment dat ze letsel oplopen.

Er gelden wel beperkingen voor het experiment met een resultaatgerelateerde beloning. Dit betekent dat de beloning voor het winnen van een zaak geen percentage van de opbrengst mag zijn, maar wel een hoger uurtarief. De totale advocaatkosten mogen niet hoger zijn dan 25 procent van de opbrengst van de zaak. Dit ter voorkoming van onredelijk hoge vergoedingen.

De keuze is aan u!

Naast deze mogelijkheid is het ook nog steeds mogelijk op basis van het standaarduurtarief voor u te werken. Werken op basis van no cure no pay is met name bedoeld voor zaken waarin de aansprakelijkheid niet makkelijk vast te stellen is. Onze letselschadespecialisten bekijken samen met u de financiële mogelijkheden om het best haalbare resultaat te halen.

Oorspronkelijk auteur: mr. Hélène de Jongh (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds augustus 2014)