Elke voetballiefhebber wachtte op 14 mei 2020 de uitspraak in het kort geding, dat werd aangespannen door SC Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB, met spanning af. Door het besluit van de KNVB zouden beide clubs niet promoveren naar de eredivisie. Maar was dit niet in strijd met de regels? Nee, oordeelde de rechtbank.

Toetsing besluit KNVB

De KNVB is een vereniging. Een besluit van het bestuur van de KNVB kan daarom worden aangevochten als het besluit naar inhoud of wijze van totstandkoming in strijd is met de wet, de statuten, een reglement of de redelijkheid en billijkheid. En dat is precies wat SC Cambuur en De Graafschap hebben gedaan.

Promotie- en degradatiebesluit eredivisie niet in strijd met reglement of statuten

SC Cambuur en de Graafschap vorderden dat de KNVB zou worden verboden om uitvoering te geven aan het promotie- en degradatiebesluit, omdat het een vernietigbaar besluit zou zijn. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland ging hier echter niet in mee.

Volgens de clubs volgt uit de geldende promotie- en degradatieregeling dat op basis van de huidige ranglijst promotie en degradatie van en naar de eredivisie plaats had moeten vinden. De voorzieningenrechter wijst er echter op dat die regeling alleen voorziet in promotie en degradatie na een reguliere competitie en daarvan is geen sprake geweest vanwege het coronavirus.

Daarom mocht de KNVB in dit geval wél zelf het promotie- en degradatiebesluit nemen. De promotie- en degradatieregeling geeft het bestuur betaald voetbal van de KNVB namelijk de bevoegdheid om in gevallen van een afwijkende of bijzondere situatie zelf een beslissing te nemen.

‘Stemming’ maakt besluit KNVB niet gebrekkig

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat ook de voor het besluit gehouden peiling onder de clubs het besluit niet vernietigbaar maakt. Nu de KNVB de uitkomst van de peiling niet heeft gevolgd (16 clubs waren vóór promotie/degradatie; 9 tegen en 11 hadden geen voorkeur) vinden SC Cambuur en De Graafschap dat een ander besluit genomen had moeten worden.

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat voldoende duidelijk was dat het om ‘slechts’ een peiling ging en niet om een stemming. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB mocht in die situatie oordelen dat er geen duidelijke voorkeur is uitgesproken en dat zij zelf het besluit tot geen promotie/degradatie mocht nemen.

Promotie- en degradatiebesluit eredivisie niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Daarnaast moet de KNVB rekening houden met de belangen van alle clubs, niet alleen die van SC Cambuur en De Graafschap. De KNVB heeft daarom volgens de voorzieningenrechter in redelijkheid de beslissing mogen nemen dat er dit seizoen geen promotie naar of degradatie uit de eredivisie plaats zal vinden.

Heeft de KNVB een besluit genomen waar u het niet mee eens bent?

Of heeft u vragen over besluitvorming of andere zaken die spelen binnen uw (sport)vereniging? Neem dan gerust contact met mij op. Ik adviseer u graag.