MENU

Merkenrecht

Merken dienen ter identificatie van producten en zorgen voor communicatie tussen marktdeelnemers. Merken zijn tekens of namen die dienen ter onderscheiding van waren of diensten. Aan de hand van het merk kan de consument makkelijk zien welke onderneming de dienst of waar in de markt heeft gezet. Die herkomstfunctie is de belangrijkste functie van een merk. Daarnaast heeft een merk ook een belangrijke kwaliteitsfunctie. Een merk wordt geassocieerd met een bepaalde kwaliteit van de goederen die van het merk zijn voorzien.

Uw onderneming kan zich met een merk onderscheiden van uw concurrenten. Een merk geeft u het uitsluitende recht het teken te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Een merkrecht wordt verkregen door inschrijving van het merk in de betreffende registers, nadat er een depot is verricht bij de betreffende bevoegde instantie.

RWV Advocaten heeft ruime ervaring met de advisering over merkenrechten. In dat kader treden onze specialisten ook op in geschillen voor of tegen merkhouders.

© 2021 RWV