MENU

Licentie

Met een licentie verkrijgt een derde de toestemming van de rechthebbende om een bepaald werk waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken en/of te exploiteren. Vaak wordt deze toestemming vastgelegd in een licentieovereenkomst.


© 2022 RWV