Bij modellenrechten wordt het uiterlijk van een product beschermd. De vormgeving staat dan ook centraal. Die vormgeving moet dan wel nieuw zijn en een oorspronkelijk karakter hebben. Een modelrecht wordt verkregen door de inschrijving van het model bij de betreffende bevoegde instanties. Een modelrecht verschaft de houder een uitsluitend recht het model te vervaardigen, aan te bieden en in de handel te brengen.